دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشتارسال در تلگرام

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1395/7/27 ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai، لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال 2017-2018 در رشته های مربوط به علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

تذكر 1: دانشگاههاي موجود در ليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد.

تذكر 2: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك الزامي مي‌باشد.

براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ 90/9/20 دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Research قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

برای دانلود لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت (آبان 1395) اینجا کلیک کنید.

مقایسه شرایط تحصیل پزشکی در کشورهای مختلف

ليست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

اردن

 • Jordan University Of Science &Technology
 • University Of Jordan

آرژانتين

 • Universidad Buenos Aires
 • Universidad austral
 • (Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA
 • Universidad de Belgrano
 • (Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA
 • (Universidad de Palermo (UP
 • Universidad de San Andrés – UdeSA
 • (Universidad Nacional de La Plata (UNLP
 • Universidad Torcuato Di Tella
 • Universidad Nacional de Córdoba – UNC

اسلواکی

 • Comenius University in Bratislava
 • Martin-Jesenius of Medicine
 • Slovak University of Techlogy in Bratislava

اسلوونی

 • University of Ljubljana
 • University of Maribor

آفريقاي جنوبي

 • University of Cape Town
 • University of the Witwatersrand
 • Stellenbosch University
 • University of the Western Cape
 • University of KwaZulu-Natal
 • University of Pretoria
 • University of South Africa
 • Rhodes University
 • University of Johannesburg

آلمان

 • Technical University of Munich
 • Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg
 • University of Paderborn
 • University of Siegen
 • Technical University of Berlin
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • KIT, Karlsruhe Institute of Technology
 • Freie Universitaet Berlin
 • Humboldt-Universität zu Berlin
 • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
 • RWTH Aachen University
 • Georg-August-University Goettingen
 • Eberhard Karls Universität Tübingen
 • (Technische Universität Berlin (TU Berlin
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Universität Hamburg
 • Technische Universität Dresden
 • Universität Frankfurt am Main
 • Technische Universität Darmstadt
 • Universität Stuttgart
 • Westfälische Wilhelms-Universitat Münster
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Universität Konstanz
 • University of Cologne
 • University Ulm
 • Universität Bremen
 • Leibniz Universität Hannover
 • Johannes Gutenberg Universität Mainz
 • Universität Jena
 • Universität Leipzig
 • Universität Mannheim
 • Christian-Albrechts-University zu Kiel
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • Ruhr-Universität Bochum
 • University of Bayreuth
 • Universität Regensburg
 • Philipps-Universität Marburg
 • TU Dortmund University
 • Universität Bielefeld
 • Universität des Saarlandes
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Universität Duisburg-Essen
 • University Duesseldorf
 • Universität Rostock
 • Justus-Liebig-University Giessen
 • LMU Munich
 • Charité – Universitätsmedizin Berlin
 • Goethe University Frankfurt
 • University of Greifswald
 • University of Hohenheim
 • University of Kaiserslautern
 • Otto von Guericke University of Magdeburg

آمريكا

 • (Massachusetts Institute of Technology (MIT
 • Harvard University
 • Creighton University
 • Stevens Institute of Technology
 • Hofstra University
 • Old Dominion University
 • Stanford University
 • (California Institute of Technology (Caltech
 • University of Chicago
 • Princeton University
 • Yale University
 • Johns Hopkins University
 • Cornell University
 • University of Pennsylvania
 • Columbia University
 • (University of California, Berkeley (UCB
 • (University of California, Los Angeles (UCLA
 • Duke University
 • University of Michigan
 • Northwestern University
 • (University of California, San Diego (UCSD
 • Brown University
 • (New York University (NYU
 • University of Wisconsin-Madison
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Washington
 • University of Texas at Austin
 • University of North Carolina, Chapel Hill
 • Georgia Institute of Technology
 • University of California, Davis
 • Purdue University
 • Boston University
 • The Ohio State University
 • Pennsylvania State University
 • Rice University
 • Washington University in St. Louis
 • University of Minnesota
 • University of Maryland, College Park
 • (University of California, Santa Barbara (UCSB
 • University of Southern California
 • University of Pittsburgh
 • Dartmouth College
 • Texas A&M University
 • University of California, Irvine
 • Michigan State University
 • Emory University
 • University of Virginia
 • University of Colorado Boulder
 • University of Florida
 • (University of Illinois, Chicago (UIC
 • University of Rochester
 • University of Notre Dame
 • Georgetown University
 • Case Western Reserve University
 • Vanderbilt University
 • The University of Arizona
 • University of Massachusetts Amherst
 • Arizona State University
 • Tufts University
 • Indiana University
 • Bloomington University of California, Riverside
 • Rutgers University – New Brunswick
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Miami
 • Boston College
 • North Carolina State University
 • University of Iowa
 • George Washington University
 • University of Hawai’i at Mañoa
 • University at Buffalo SUNY
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Rensselaer Polytechnic Institute
 • Iowa State University
 • Washington State University
 • Northeastern University
 • University of Utah
 • Stony Brook University, State University of New York
 • American University
 • Brandeis University
 • Yeshiva University
 • University of Connecticut
 • University of Kansas
 • Florida State University
 • The University of Georgia
 • University of Texas Dallas
 • Colorado State University
 • University of Colorado, Denver
 • University of Delaware
 • Illinois Institute of Technology
 • Oregon State University
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of New Mexico
 • University of Nebraska-Lincoln
 • The University of Tennessee, Knoxville City
 • University of New York
 • Wake Forest University
 • University of Oklahoma
 • Tulane University
 • Clark University
 • Drexel University
 • Lehigh University
 • Michigan Technological University
 • Missouri University of Science and Technology
 • Syracuse University
 • University of Cincinnati
 • University of Houston
 • University of Missouri, Columbia
 • University of Oregon
 • University of South Carolina
 • University of South Florida
 • Wayne State University
 • College of William & Mary
 • University of Kentucky
 • University of Massachusetts – Boston
 • University of Vermont
 • Louisiana State University
 • The New School
 • Rutgers – The State University of New Jersey, Newark
 • Stevens Institute of Technology
 • Temple University
 • Brigham Young University
 • George Mason University
 • Georgia State University
 • Howard University
 • University of Wyoming
 • Virginia Commonwealth University
 • Oklahoma State University
 • San Diego State University
 • University of Central Florida
 • University of Montana Missoula
 • University of San Diego
 • University of San Francisco
 • Utah State University
 • Oregon Health and Science University
 • The University of Texas Health Science Center at Houston
 • The University of Texas Health Science Center at San Antonio

اتريش

 • University of Vienna
 • Vienna University of Technology
 • Universität Innsbruck
 • Karl-Franzens-Universitaet Graz
 • Graz University of Technology
 • Medical Unversity Of Vienna
 • University of Graz
 • Johannes Kepler University of Linz

آذربایجان

 • Khazar University

اسپانيا

 • University of Barcelona
 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • King Juan Carlos University
 • University Complutense Madrid
 • University of Navarra
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • (Universidad Carlos III de Madrid (UC3M
 • Universidad Politècnica de València
 • Politécnica de Madrid
 • University of Granada
 • Universidad de Zaragoza
 • Universidad de Sevilla
 • Universitat de Valencia
 • University of Salamanca
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Universidad de Alcalá
 • University of Murcia
 • University of Vigo
 • Technical University of Madrid
 • University of Castilla-La Mancha
 • University of A Coruña

استراليا

 • Australian national university
 • The University of Melbourne
 • The University of Sydney
 • (The University of New South Wales (UNSW Australia
 • The University of Queensland
 • Monash University
 • The University of Western Australia
 • The University of Adelaide
 • University of Technology Sydney
 • Macquarie University
 • Australian Catholic University of the Sunshine Coast
 • University of Wollongong
 • (The University of Newcastle, Australia (UoN
 • (Australia Queensland University of Technology (QUT
 • RMIT University
 • Curtin University
 • University of South Australia
 • Deakin University
 • Griffith University
 • University of Tasmania
 • James Cook University
 • La Trobe University
 • Flinders University
 • Swinburne University of Technology
 • Charles Darwin University
 • Murdoch University
 • Western Sydney University
 • Bond University
 • University of Canberra
 • Victoria University
 • University of New England Australia

استونی

 • University of Tartu
 • Tallinn University of Techlogy

اندونزی

 • Universitas Indonesia
 • (Bandung Institute of Technology (ITB
 • Gadjah Mada University

انگلستان

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • (UCL (University College London
 • Imperial College London
 • King’s College London
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • (London School of Economics and Political Science (LSE
 • University of Bristol
 • The University of Warwick
 • Durham University
 • University of Glasgow
 • University of St Andrews
 • The University of Nottingham
 • University of Birmingham
 • The University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of Leeds
 • University of York
 • Queen Mary University of London
 • Lancaster University
 • Cardiff University
 • University of Aberdeen
 • University of Liverpool
 • University of Reading
 • University of Bath
 • The University of Exeter
 • Newcastle University
 • Queen’s University Belfast
 • University of Sussex
 • Loughborough University
 • Royal Holloway University of London
 • University of Leicester
 • (University of East Anglia (UEA
 • University of Surrey
 • University of Strathclyde
 • University of Dundee
 • SOAS University of London
 • Birkbeck, University of London
 • City University London
 • University of Essex Heriot-Watt University
 • Oxford Brookes University
 • Brunel University London
 • Aston University
 • University of Kent
 • University of Stirling
 • Swansea University
 • Bangor University
 • Goldsmiths, University of London
 • Kingston University, London
 • Aberystwyth University
 • Keele University
 • University of Bradford
 • University of Hull
 • Ulster University
 • University of Portsmouth
 • London Metropolitan University
 • Middlesex University
 • Plymouth University
 • University of Salford
 • Coventry University
 • Goldsmiths, University of London
 • University of the West of Scotland
 • Edinburgh Napier University
 • University of East London
 • University of Bedfordshire
 • University of Roehampton
 • Teesside University
 • Leeds Beckett University
 • Anglia Ruskin University
 • Manchester Metropolitan University
 • Northumbria University at Newcastle
 • Nottingham Trent University
 • University of Central Lancashire
 • University of Greenwich
 • University of Hertfordshire
 • University of Huddersfield

اوکراین

 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • V. N. Karazin Kharkiv National University
 • “National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute

اوگاندا

 • Makerere University

ايتاليا

 • Politecnico di Milano
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University of Salerno
 • University of Bergamo
 • University of Calabria
 • Sapienza University of Rome
 • University of Milan
 • Università di Padova
 • Politecnico di Torino
 • University of Pisa
 • University of Ferrara
 • University of Rome “Tor Vergata”
 • University of Florence
 • University of Trento
 • University of Naples – Federico II
 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Università degli Studi di Pavia
 • University of Turin
 • University of Milano-Bicocca
 • University of Trieste Ca’ Foscari
 • University of Venice
 • Catania University
 • University of Genoa
 • University of Modena and Reggio Emilia
 • Perugia University
 • University of Siena
 • Università degli studi Roma Tre
 • University of Bari Aldo Mor
 • University of Brescia
 • Verona University
 • Scuola Normale Superiore di Pisa
 • University of Parma
 • University of Palermo
 • Marche Polytechnic University
 • University of Cagliari
 • Scuola Superiore Sant Anna

ايرلند

 • Trinity College Dublin, The University of Dublin
 • University College Dublin
 • University College Cork
 • National University of Ireland, Galway
 • Dublin City University
 • University of Limerick
 • Mayoth University
 • Dublin Institute of Techlogy

اورگوئه

 • (Universidad de Montevideo (UM)
 • (Universidad de la República (UdelaR

ایسلند

 • University of Iceland

بلاروس

 • Belarus State University

بلژيك

 • KU Leuven
 • Ghent University
 • Hasselt University
 • (Université Catholique de Louvain (UCL
 • (Vrije Universiteit Brussel (VUB
 • Universite libre de Bruxelles
 • University of Antwerp
 • Université de Liège

برزیل

 • Universidade de São Paulo
 • (Universidade Estadual de Campinas (Unicamp
 • (Federal University of São Paulo (UNIFESP
 • (Universidade Federal do ABC (UFABC
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro
 • Universidade Federal do Rio Grande Do Sul
 • UNESP
 • Universidade de Brasília
 • Universidade Federal de São Paulo
 • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
 • (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS
 • Universidade Federal de Minas Gerais
 • (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ
 • (Universidade Federal de São Carlos – (UFSCAR
 • (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS
 • Universidade Federal da Bahia
 • Universidade Federal de Santa Catarina
 • Universidade Federal de Viçosa-UFV
 • Universidade Federal do Paraná – UFPR
 • Federal University of Lavras
 • Pontifical Catholic University of Paraná

بنگلادش

 • University of Dhaka

پاكستان

 • National University of Sciences And Techlogy (NUST) Islamabad
 • Quaid-i-Azam University
 • COMSATS Institute of Information Technology

پرو

 • Pontificia Universidad Católica del Perú

پرتغال

 • University of Porto
 • Universidade Nova de Lisboa
 • Universidade da Beira Interior
 • University of Coimbra
 • University of Lisbon
 • University of Aveiro
 • Instituto Superior Técnico Lisboa
 • University of Minho

تایلند

 • Chulalongkorn University
 • Mahidol University
 • Chiang Mai University
 • Thammasat University
 • Kasetsart University
 • Khon Kaen University
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • Prince of Songkla University
 • Suranaree University of Technology

تایوان

 • (National Taiwan University (NTU
 • National Tsing Hua University
 • National Chiao Tung University
 • (National Cheng Kung University (NCKU
 • (National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech
 • National Yang Ming University
 • National Taiwan Normal University
 • National Sun Yat-sen University
 • National Central University
 • Taipei Medical University
 • Chang Gung University
 • National Chung Hsing University
 • National Taipei University of Techlogy
 • National Chengchi University
 • Fu Jen Catholic University
 • Yuan Ze University
 • National Taipei University of Techlogy
 • National Chung Cheng University
 • Kaohsiung Medical University
 • I-Shou University
 • Feng Chia University

تركيه

 • Bilkent University
 • Middle East Technical University
 • Eastern Mediterranean
 • TOBB University of Economics and Technology
 • Izmir Institute of Technology
 • Atilim University
 • Bogaziçi Üniversitesi
 • Sabanci University
 • Koc University
 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Anadolu University

چك

 • Czech Technical University in Prague
 • Charles University in Prague
 • Brno University of Technology
 • VŠB – Technical University of Ostrava
 • Masaryk University
 • Palacký University in Olomouc
 • University of Chemistry and Techlogy, Pragu
 • University of Pardubice
 • University of West Bohemia

چین

 • Tsinghua University
 • Peking University
 • Fudan University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Zhejiang University
 • University of Science and Technology of China
 • Nanjing University
 • Beijing Normal University
 • Wuhan University
 • Nankai University
 • Harbin Institute of Technology
 • Sun Yat-sen University
 • Xi’an Jiaotong University
 • (Tongji University Beihang University (former BUAA
 • Beijing Institute of Technology
 • Xiamen University
 • Shanghai University
 • Tianjin University
 • Huazhong University of Science and Technology
 • Renmin (People’s) University of China
 • Jilin University
 • Nanjing Medical University
 • Northeast Normal University
 • Southeast University
 • East China University of Science and Technology
 • Sichuan University
 • Shandong University
 • South China University of Technology
 • Lanzhou University
 • China Agricultural University
 • Soochow University
 • Capital Medical University
 • Dalian University of Technology
 • University of Electronic Science and Technology of China
 • Hunan University
 • Ocean University of China
 • (China University of Geosciences (Wuhan
 • (China University of Petroleum (Beijing
 • Chongqing University
 • Northwestern Polytechnical University
 • Shantou University
 • Xidian University

دانمارك

 • University of Copenhagen
 • Aarhus University
 • Copenhagen business School
 • Technical University of Denmark
 • Roskilde University
 • Aalborg University
 • University of Southern Denmark

روسيه

 • Lomonosov Moscow State University
 • Saint-Petersburg State University
 • ITMO University
 • Higher School of Economics
 • Novosibirsk State University
 • Bauman Moscow State Technical University
 • (Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University
 • (Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech
 • Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
 • National Research Tomsk Polytechnic University
 • Tomsk State University
 • (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute
 • Kazan (Volga region) Federal University
 • National Research Saratov State University
 • RUDN University
 • Southern Federal University
 • Ural Federal University
 • Far Eastern Federal University
 • The National University of Science and Techlogy MISIS

رومانی

 • University of Bucharest
 • Alexandru Ioan Cuza University
 • Babes-Bolyai University
 • Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara

ژاپن

 • Kyoto University
 • The University of Tokyo
 • University of Yamanashi
 • Nagoya City University
 • Toyota Technological Institute
 • Yamagata University
 • Kochi University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Jikei University School of Medicine
 • Kyushu Institute of Technology
 • Tokyo Institute of Technology
 • Osaka University
 • Tohoku University
 • Nagoya University
 • Hokkaido University
 • Kyushu University
 • Waseda University
 • University of Tsukuba
 • Keio University
 • Hiroshima University
 • Kobe University
 • (Tokyo Medical and Dental University (TMDU
 • Tokyo Metropolitan University
 • Chiba University
 • Okayama University
 • Osaka City University
 • Osaka Prefecture University
 • Yokohama City University
 • Kumamoto University
 • Tokyo University of Agriculture and Techlogy
 • Nagasaki University
 • Kanazawa University
 • Ehime University
 • Juntendo University
 • Kindai University
 • Showa University
 • Sophia University
 • Tokushima University
 • Tokyo University of Marine Science and Techlogy
 • Tottori University
 • Toyohashi University of Techlogy
 • Tokyo University of Science
 • Yokohama National University
 • Aoyama Gakuin University
 • Doshisha University
 • Gifu University
 • Niigata University
 • Saitama University
 • Shinshu University
 • Tokai University

سنگاپور

 • (National University of Singapore (NUS
 • (Nanyang Technological University, Singapore (NTU

سوئد

 • Lund University
 • KTH Royal Institute of Technology
 • Uppsala University
 • Chalmers University of Technology
 • Stockholm University
 • University of Gothenburg
 • Linköping University
 • Umea University
 • Karolinska Institute
 • Swedish University of Agricultural Sciences
 • Örebro University
 • Stockholm School of Economics

سوئيس

 • ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
 • (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL
 • University of Zurich
 • University of Geneva
 • University of Basel
 • University of Lausanne
 • University of Bern
 • (University of St.Gallen (HSG
 • University of Fribourg
 • University of Neuchâtel

شیلی

 • (Pontificia Universidad Católica de Chile (UC
 • Universidad de Chile
 • University of La Frontera
 • (Universidad de Santiago de Chile (USACH
 • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 • Universidad Adolfo Ibàñez
 • Universidad de Concepción
 • (Universidad Diego Portales (UDP
 • Universidad Austral de Chile
 • Universidad de Talca
 • (Universidad de Valparaíso (UV
 • (Universidad Técnica Federico Santa María (USM

صربستان

 • University of Belgrade

عراق

 • University of Baghdad

عمان

 • Sultan Qaboos University

غنا

 • University of Ghana

فرانسه

 • Ecole normale supérieure, Paris
 • Ecole Polytechnique
 • University of Lille
 • Lincoln University
 • Mines ParisTech
 • (Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC
 • Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • École des Ponts ParisTech
 • École Centrale de Lyon
 • CentraleSupélec
 • (Université Pierre et Marie Curie (UPMC
 •  École Normale Supérieure de Lyon
 • (Université Paris-Sorbonne (Paris IV
 • Sciences Po
 • Université Joseph Fourier – Grenoble 1
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • Université de Strasbourg
 • Université Paris-Sud
 • Université Paris Diderot – Paris 7
 • Ecole Normale Supérieure de Cachan
 • École des Ponts ParisTech
 • Aix-Marseille University
 • Université Paris Dauphine
 • Université de Montpellier
 • (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA
 • Université Paris Descartes
 • Université Paul Sabatier Toulouse III
 • University of Bordeaux
 • Université Lille 1, Sciences et Technologies
 • Université Claude Bernard Lyon 1
 • Université de Rennes 1
 • Université Nice Sophia Antipolis
 • (Université Panthéon-Assas (Paris 2
 • University of Lorraine
 • Université de Nantes
 • Université de Cergy-Pontoise

فنلاند

 • University of Helsinki
 • Aalto University
 • University of Turku
 • University of Jyväskylä
 • University of Eastern Finland
 • Tampere University of Technology
 • University of Oulu
 • Abo Akademi University
 • University of Tampere
 • Lappeenranta University of Techlogy

فيليپين

 • University of the Philippines
 • Ateneo de Manila University

قبرس

 • University of Cyprus
 • Cyprus University of Technology

قزاقستان

 • Al-Farabi Kazakh National University
 • (L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU
 • Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev
 • Kazakh National Pedagogical University named after Abay

کاستاریکا

 • Universidad de Costa Rica

كانادا

 • McGill University
 • University of Toronto
 • University of British Columbia
 • University of Alberta
 • Université de Montréal
 • McMaster University
 • University of Waterloo
 • The University of Western Ontario
 • University of Calgary
 • Queen’s University at Kingston
 • Simon Fraser University
 • Dalhousie University
 • University of Ottawa
 • University of Victoria
 • Laval University
 • Concordia University
 • Université du Québec
 • York University
 • University of Saskatchewan
 • University of Guelph
 • Carleton University
 • University of Manitoba
 • Memorial University of Newfoundland
 • Université de Sherbrooke
 • University of Windsor
 • University Of Regina

كره جنوبي

 • Seoul National University
 • KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 • (Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
 • Korea University
 • Yonsei University
 • (Sungkyunkwan University (SKKU)
 • Hanyang University
 • Kyung Hee University
 • Ewha Womans University
 • Sogang University
 • Pusan National University
 • (Chung-Ang University(CAU)
 • Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
 • The Catholic University of Korea
 • Kyungpook National University
 • University of Seoul
 • Ajou University
 • Chonnam National University
 • Chungnam National University
 • University of Ulsan
 • Konkuk University
 • Yeungnam university

کرواسی

 • University of Zagreb

کلمبیا

 • Universidad de los Andes
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Pontificia Universidad Javeriana
 • Pontifical Xavierian University
 • Universidad Externado de Colombia
 • Universidad de Antioquia

کنیا

 • University of Nairobi

لبنان

 • (American University of Beirut (AUB
 • Université Saint-Joseph de Beyrouth
 • Lebanese American University

لتونی

 • University of Latvia

لهستان

 • University of Warsaw
 • Jagiellonian University
 • Warsaw University of Technology
 • Adam Mickiewicz University
 • AGH University of Science and Technology
 • Gdańsk University of Technology
 • University of Silesia in Katowice

ليتوانی

 • Vilnius University

ماکائو

 • University of Macau

مالزي

 • (Universiti Malaya (UM
 • (Universiti Sains Malaysia (USM
 • Universiti Teknologi Petronas
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • (Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM
 • (Universiti Putra Malaysia (UPM
 • National University of Malasiya
 • (International Islamic University Malaysia (IIUM
 • Universiti Teklogi MARA – UiTM

مجارستان

 • University of Szeged
 • Eötvös Lorànd University
 • Central European University
 • University of Debrecen
 • Semmelweis University
 • University of Pécs
 • Budapest University of Techlogy and Ecomics

مصر

 • The American University in Cairo
 • Cairo University
 • Alexandria University
 • Suez Canal University
 • Sohag University

مکزیک

 • (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
 • Monterrey Institute of Techlogy and Higher Education
 • (Instituto Politécnico Nacional (IPN
 • Universidad Anahuac
 • (Universidad de Guadalajara (UDG
 • (Universidad Iberoamericana (UIA
 • (Universidad Panamericana (UP

نروژ

 • University of Oslo
 • University of Bergen
 • Norwegian University of Science And Technology
 • Norwegian University of Life Sciences
 • University of Tromsø The Arctic University of Norway

نيوزيلند

 • The University of Auckland
 • University of Otago
 • University of Canterbury
 • Victoria University of Wellington
 • Massey University
 • University of Waikato
 • Lincoln University
 • (Auckland University of Technology (AUT

ونزوئلا

 • Universidad Católica Andres Bello
 • Universidad Central de Venezuela

هندوستان

 • Indian Institute of Science (IISc) Bangalore
 • (Indian Institute of Technology Delhi (IITD
 • National Institute of Technology Rourkela
 • Tezpur University
 • Tata Institute of Fundamental Research
 • Sri Venkateswara University
 • (Indian Institute of Technology Bombay (IITB
 • Aligarh Muslim University
 • (Indian Institute of Technology Madras (IITM
 • Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)
 • (Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP
 • (Indian Institute of Technology Roorkee (IITR
 • (Indian Institute of Technology Guwahati (IITG
 • University of Delhi
 • University of Calcutta
 • Panjab University
 • University of Pune
 • Jadavpur University
 • Amrita University
 • Andhra University
 • Birla Institute of Techlogy and Science, Pilani

هلند

 • University of Amsterdam
 • Delft University of Technology
 • Utrecht University
 • Leiden University
 • University of Groningen
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus University Rotterdam
 • Wageningen University
 • Maastricht University
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Radboud University
 • University of Twente
 • Tilburg University

هنگ كنگ

 • The Hong Kong University of Science and Technology
 • The University of Hong Kong
 • (The Chinese University of Hong Kong (CUHK
 • City University of Hong Kong
 • The Hong Kong Polytechnic University
 • Hong Kong Baptist University
 • Lingnan University, Hong Kong

یونان

 • National Technical University of Athens
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • University of Crete
 • National and Kapodistrian University of Athens
 • University of Ioannina
 • University of Patras
 • Athens University of Ecomics and Business