دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشتارسال در تلگرام

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1395/7/27 ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai، لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال 2017-2018 در رشته های مربوط به علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

تذكر 1: دانشگاههاي موجود در ليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد.

تذكر 2: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك الزامي مي‌باشد.

براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ 90/9/20 دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Research قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

ليست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

اردن

 • Jordan University Of Science &Technology
 • University Of Jordan

آرژانتين

 • Universidad Buenos Aires
 • Universidad austral
 • (Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA
 • Universidad de Belgrano
 • (Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA
 • (Universidad de Palermo (UP
 • Universidad de San Andrés – UdeSA
 • (Universidad Nacional de La Plata (UNLP
 • Universidad Torcuato Di Tella
 • Universidad Nacional de Córdoba – UNC

اسلواکی

 • Comenius University in Bratislava
 • Martin-Jesenius of Medicine
 • Slovak University of Techlogy in Bratislava

اسلوونی

 • University of Ljubljana
 • University of Maribor

آفريقاي جنوبي

 • University of Cape Town
 • University of the Witwatersrand
 • Stellenbosch University
 • University of the Western Cape
 • University of KwaZulu-Natal
 • University of Pretoria
 • University of South Africa
 • Rhodes University
 • University of Johannesburg

آلمان

 • Technical University of Munich
 • Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg
 • University of Paderborn
 • University of Siegen
 • Technical University of Berlin
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • KIT, Karlsruhe Institute of Technology
 • Freie Universitaet Berlin
 • Humboldt-Universität zu Berlin
 • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
 • RWTH Aachen University
 • Georg-August-University Goettingen
 • Eberhard Karls Universität Tübingen
 • (Technische Universität Berlin (TU Berlin
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Universität Hamburg
 • Technische Universität Dresden
 • Universität Frankfurt am Main
 • Technische Universität Darmstadt
 • Universität Stuttgart
 • Westfälische Wilhelms-Universitat Münster
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Universität Konstanz
 • University of Cologne
 • University Ulm
 • Universität Bremen
 • Leibniz Universität Hannover
 • Johannes Gutenberg Universität Mainz
 • Universität Jena
 • Universität Leipzig
 • Universität Mannheim
 • Christian-Albrechts-University zu Kiel
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • Ruhr-Universität Bochum
 • University of Bayreuth
 • Universität Regensburg
 • Philipps-Universität Marburg
 • TU Dortmund University
 • Universität Bielefeld
 • Universität des Saarlandes
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Universität Duisburg-Essen
 • University Duesseldorf
 • Universität Rostock
 • Justus-Liebig-University Giessen
 • LMU Munich
 • Charité – Universitätsmedizin Berlin
 • Goethe University Frankfurt
 • University of Greifswald
 • University of Hohenheim
 • University of Kaiserslautern
 • Otto von Guericke University of Magdeburg

آمريكا

 • (Massachusetts Institute of Technology (MIT
 • Harvard University
 • Creighton University
 • Stevens Institute of Technology
 • Hofstra University
 • Old Dominion University
 • Stanford University
 • (California Institute of Technology (Caltech
 • University of Chicago
 • Princeton University
 • Yale University
 • Johns Hopkins University
 • Cornell University
 • University of Pennsylvania
 • Columbia University
 • (University of California, Berkeley (UCB
 • (University of California, Los Angeles (UCLA
 • Duke University
 • University of Michigan
 • Northwestern University
 • (University of California, San Diego (UCSD
 • Brown University
 • (New York University (NYU
 • University of Wisconsin-Madison
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Washington
 • University of Texas at Austin
 • University of North Carolina, Chapel Hill
 • Georgia Institute of Technology
 • University of California, Davis
 • Purdue University
 • Boston University
 • The Ohio State University
 • Pennsylvania State University
 • Rice University
 • Washington University in St. Louis
 • University of Minnesota
 • University of Maryland, College Park
 • (University of California, Santa Barbara (UCSB
 • University of Southern California
 • University of Pittsburgh
 • Dartmouth College
 • Texas A&M University
 • University of California, Irvine
 • Michigan State University
 • Emory University
 • University of Virginia
 • University of Colorado Boulder
 • University of Florida
 • (University of Illinois, Chicago (UIC
 • University of Rochester
 • University of Notre Dame
 • Georgetown University
 • Case Western Reserve University
 • Vanderbilt University
 • The University of Arizona
 • University of Massachusetts Amherst
 • Arizona State University
 • Tufts University
 • Indiana University
 • Bloomington University of California, Riverside
 • Rutgers University – New Brunswick
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Miami
 • Boston College
 • North Carolina State University
 • University of Iowa
 • George Washington University
 • University of Hawai’i at Mañoa
 • University at Buffalo SUNY
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Rensselaer Polytechnic Institute
 • Iowa State University
 • Washington State University
 • Northeastern University
 • University of Utah
 • Stony Brook University, State University of New York
 • American University
 • Brandeis University
 • Yeshiva University
 • University of Connecticut
 • University of Kansas
 • Florida State University
 • The University of Georgia
 • University of Texas Dallas
 • Colorado State University
 • University of Colorado, Denver
 • University of Delaware
 • Illinois Institute of Technology
 • Oregon State University
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of New Mexico
 • University of Nebraska-Lincoln
 • The University of Tennessee, Knoxville City
 • University of New York
 • Wake Forest University
 • University of Oklahoma
 • Tulane University
 • Clark University
 • Drexel University
 • Lehigh University
 • Michigan Technological University
 • Missouri University of Science and Technology
 • Syracuse University
 • University of Cincinnati
 • University of Houston
 • University of Missouri, Columbia
 • University of Oregon
 • University of South Carolina
 • University of South Florida
 • Wayne State University
 • College of William & Mary
 • University of Kentucky
 • University of Massachusetts – Boston
 • University of Vermont
 • Louisiana State University
 • The New School
 • Rutgers – The State University of New Jersey, Newark
 • Stevens Institute of Technology
 • Temple University
 • Brigham Young University
 • George Mason University
 • Georgia State University
 • Howard University
 • University of Wyoming
 • Virginia Commonwealth University
 • Oklahoma State University
 • San Diego State University
 • University of Central Florida
 • University of Montana Missoula
 • University of San Diego
 • University of San Francisco
 • Utah State University
 • Oregon Health and Science University
 • The University of Texas Health Science Center at Houston
 • The University of Texas Health Science Center at San Antonio

اتريش

 • University of Vienna
 • Vienna University of Technology
 • Universität Innsbruck
 • Karl-Franzens-Universitaet Graz
 • Graz University of Technology
 • Medical Unversity Of Vienna
 • University of Graz
 • Johannes Kepler University of Linz

آذربایجان

 • Khazar University

اسپانيا

 • University of Barcelona
 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • King Juan Carlos University
 • University Complutense Madrid
 • University of Navarra
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • (Universidad Carlos III de Madrid (UC3M
 • Universidad Politècnica de València
 • Politécnica de Madrid
 • University of Granada
 • Universidad de Zaragoza
 • Universidad de Sevilla
 • Universitat de Valencia
 • University of Salamanca
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Universidad de Alcalá
 • University of Murcia
 • University of Vigo
 • Technical University of Madrid
 • University of Castilla-La Mancha
 • University of A Coruña

استراليا

 • Australian national university
 • The University of Melbourne
 • The University of Sydney
 • (The University of New South Wales (UNSW Australia
 • The University of Queensland
 • Monash University
 • The University of Western Australia
 • The University of Adelaide
 • University of Technology Sydney
 • Macquarie University
 • Australian Catholic University of the Sunshine Coast
 • University of Wollongong
 • (The University of Newcastle, Australia (UoN
 • (Australia Queensland University of Technology (QUT
 • RMIT University
 • Curtin University
 • University of South Australia
 • Deakin University
 • Griffith University
 • University of Tasmania
 • James Cook University
 • La Trobe University
 • Flinders University
 • Swinburne University of Technology
 • Charles Darwin University
 • Murdoch University
 • Western Sydney University
 • Bond University
 • University of Canberra
 • Victoria University
 • University of New England Australia

استونی

 • University of Tartu
 • Tallinn University of Techlogy

اندونزی

 • Universitas Indonesia
 • (Bandung Institute of Technology (ITB
 • Gadjah Mada University

انگلستان

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • (UCL (University College London
 • Imperial College London
 • King’s College London
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • (London School of Economics and Political Science (LSE
 • University of Bristol
 • The University of Warwick
 • Durham University
 • University of Glasgow
 • University of St Andrews
 • The University of Nottingham
 • University of Birmingham
 • The University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of Leeds
 • University of York
 • Queen Mary University of London
 • Lancaster University
 • Cardiff University
 • University of Aberdeen
 • University of Liverpool
 • University of Reading
 • University of Bath
 • The University of Exeter
 • Newcastle University
 • Queen’s University Belfast
 • University of Sussex
 • Loughborough University
 • Royal Holloway University of London
 • University of Leicester
 • (University of East Anglia (UEA
 • University of Surrey
 • University of Strathclyde
 • University of Dundee
 • SOAS University of London
 • Birkbeck, University of London
 • City University London
 • University of Essex Heriot-Watt University
 • Oxford Brookes University
 • Brunel University London
 • Aston University
 • University of Kent
 • University of Stirling
 • Swansea University
 • Bangor University
 • Goldsmiths, University of London
 • Kingston University, London
 • Aberystwyth University
 • Keele University
 • University of Bradford
 • University of Hull
 • Ulster University
 • University of Portsmouth
 • London Metropolitan University
 • Middlesex University
 • Plymouth University
 • University of Salford
 • Coventry University
 • Goldsmiths, University of London
 • University of the West of Scotland
 • Edinburgh Napier University
 • University of East London
 • University of Bedfordshire
 • University of Roehampton
 • Teesside University
 • Leeds Beckett University
 • Anglia Ruskin University
 • Manchester Metropolitan University
 • Northumbria University at Newcastle
 • Nottingham Trent University
 • University of Central Lancashire
 • University of Greenwich
 • University of Hertfordshire
 • University of Huddersfield

اوکراین

 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • V. N. Karazin Kharkiv National University
 • “National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute

اوگاندا

 • Makerere University

ايتاليا

 • Politecnico di Milano
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University of Salerno
 • University of Bergamo
 • University of Calabria
 • Sapienza University of Rome
 • University of Milan
 • Università di Padova
 • Politecnico di Torino
 • University of Pisa
 • University of Ferrara
 • University of Rome “Tor Vergata”
 • University of Florence
 • University of Trento
 • University of Naples – Federico II
 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Università degli Studi di Pavia
 • University of Turin
 • University of Milano-Bicocca
 • University of Trieste Ca’ Foscari
 • University of Venice
 • Catania University
 • University of Genoa
 • University of Modena and Reggio Emilia
 • Perugia University
 • University of Siena
 • Università degli studi Roma Tre
 • University of Bari Aldo Mor
 • University of Brescia
 • Verona University
 • Scuola Normale Superiore di Pisa
 • University of Parma
 • University of Palermo
 • Marche Polytechnic University
 • University of Cagliari
 • Scuola Superiore Sant Anna

ايرلند

 • Trinity College Dublin, The University of Dublin
 • University College Dublin
 • University College Cork
 • National University of Ireland, Galway
 • Dublin City University
 • University of Limerick
 • Mayoth University
 • Dublin Institute of Techlogy

اورگوئه

 • (Universidad de Montevideo (UM)
 • (Universidad de la República (UdelaR

ایسلند

 • University of Iceland

بلاروس

 • Belarus State University

بلژيك

 • KU Leuven
 • Ghent University
 • Hasselt University
 • (Université Catholique de Louvain (UCL
 • (Vrije Universiteit Brussel (VUB
 • Universite libre de Bruxelles
 • University of Antwerp
 • Université de Liège

برزیل

 • Universidade de São Paulo
 • (Universidade Estadual de Campinas (Unicamp
 • (Federal University of São Paulo (UNIFESP
 • (Universidade Federal do ABC (UFABC
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro
 • Universidade Federal do Rio Grande Do Sul
 • UNESP
 • Universidade de Brasília
 • Universidade Federal de São Paulo
 • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
 • (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS
 • Universidade Federal de Minas Gerais
 • (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ
 • (Universidade Federal de São Carlos – (UFSCAR
 • (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS
 • Universidade Federal da Bahia
 • Universidade Federal de Santa Catarina
 • Universidade Federal de Viçosa-UFV
 • Universidade Federal do Paraná – UFPR
 • Federal University of Lavras
 • Pontifical Catholic University of Paraná

بنگلادش

 • University of Dhaka

پاكستان

 • National University of Sciences And Techlogy (NUST) Islamabad
 • Quaid-i-Azam University
 • COMSATS Institute of Information Technology

پرو

 • Pontificia Universidad Católica del Perú

پرتغال

 • University of Porto
 • Universidade Nova de Lisboa
 • Universidade da Beira Interior
 • University of Coimbra
 • University of Lisbon
 • University of Aveiro
 • Instituto Superior Técnico Lisboa
 • University of Minho

تایلند

 • Chulalongkorn University
 • Mahidol University
 • Chiang Mai University
 • Thammasat University
 • Kasetsart University
 • Khon Kaen University
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • Prince of Songkla University
 • Suranaree University of Technology

تایوان

 • (National Taiwan University (NTU
 • National Tsing Hua University
 • National Chiao Tung University
 • (National Cheng Kung University (NCKU
 • (National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech
 • National Yang Ming University
 • National Taiwan Normal University
 • National Sun Yat-sen University
 • National Central University
 • Taipei Medical University
 • Chang Gung University
 • National Chung Hsing University
 • National Taipei University of Techlogy
 • National Chengchi University
 • Fu Jen Catholic University
 • Yuan Ze University
 • National Taipei University of Techlogy
 • National Chung Cheng University
 • Kaohsiung Medical University
 • I-Shou University
 • Feng Chia University

تركيه

 • Bilkent University
 • Middle East Technical University
 • Eastern Mediterranean
 • TOBB University of Economics and Technology
 • Izmir Institute of Technology
 • Atilim University
 • Bogaziçi Üniversitesi
 • Sabanci University
 • Koc University
 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Anadolu University

چك

 • Czech Technical University in Prague
 • Charles University in Prague
 • Brno University of Technology
 • VŠB – Technical University of Ostrava
 • Masaryk University
 • Palacký University in Olomouc
 • University of Chemistry and Techlogy, Pragu
 • University of Pardubice
 • University of West Bohemia

چین

 • Tsinghua University
 • Peking University
 • Fudan University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Zhejiang University
 • University of Science and Technology of China
 • Nanjing University
 • Beijing Normal University
 • Wuhan University
 • Nankai University
 • Harbin Institute of Technology
 • Sun Yat-sen University
 • Xi’an Jiaotong University
 • (Tongji University Beihang University (former BUAA
 • Beijing Institute of Technology
 • Xiamen University
 • Shanghai University
 • Tianjin University
 • Huazhong University of Science and Technology
 • Renmin (People’s) University of China
 • Jilin University
 • Nanjing Medical University
 • Northeast Normal University
 • Southeast University
 • East China University of Science and Technology
 • Sichuan University
 • Shandong University
 • South China University of Technology
 • Lanzhou University
 • China Agricultural University
 • Soochow University
 • Capital Medical University
 • Dalian University of Technology
 • University of Electronic Science and Technology of China
 • Hunan University
 • Ocean University of China
 • (China University of Geosciences (Wuhan
 • (China University of Petroleum (Beijing
 • Chongqing University
 • Northwestern Polytechnical University
 • Shantou University
 • Xidian University

دانمارك

 • University of Copenhagen
 • Aarhus University
 • Copenhagen business School
 • Technical University of Denmark
 • Roskilde University
 • Aalborg University
 • University of Southern Denmark

روسيه

 • Lomonosov Moscow State University
 • Saint-Petersburg State University
 • ITMO University
 • Higher School of Economics
 • Novosibirsk State University
 • Bauman Moscow State Technical University
 • (Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University
 • (Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech
 • Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
 • National Research Tomsk Polytechnic University
 • Tomsk State University
 • (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute
 • Kazan (Volga region) Federal University
 • National Research Saratov State University
 • RUDN University
 • Southern Federal University
 • Ural Federal University
 • Far Eastern Federal University
 • The National University of Science and Techlogy MISIS

رومانی

 • University of Bucharest
 • Alexandru Ioan Cuza University
 • Babes-Bolyai University
 • Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara

ژاپن

 • Kyoto University
 • The University of Tokyo
 • University of Yamanashi
 • Nagoya City University
 • Toyota Technological Institute
 • Yamagata University
 • Kochi University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Jikei University School of Medicine
 • Kyushu Institute of Technology
 • Tokyo Institute of Technology
 • Osaka University
 • Tohoku University
 • Nagoya University
 • Hokkaido University
 • Kyushu University
 • Waseda University
 • University of Tsukuba
 • Keio University
 • Hiroshima University
 • Kobe University
 • (Tokyo Medical and Dental University (TMDU
 • Tokyo Metropolitan University
 • Chiba University
 • Okayama University
 • Osaka City University
 • Osaka Prefecture University
 • Yokohama City University
 • Kumamoto University
 • Tokyo University of Agriculture and Techlogy
 • Nagasaki University
 • Kanazawa University
 • Ehime University
 • Juntendo University
 • Kindai University
 • Showa University
 • Sophia University
 • Tokushima University
 • Tokyo University of Marine Science and Techlogy
 • Tottori University
 • Toyohashi University of Techlogy
 • Tokyo University of Science
 • Yokohama National University
 • Aoyama Gakuin University
 • Doshisha University
 • Gifu University
 • Niigata University
 • Saitama University
 • Shinshu University
 • Tokai University

سنگاپور

 • (National University of Singapore (NUS
 • (Nanyang Technological University, Singapore (NTU

سوئد

 • Lund University
 • KTH Royal Institute of Technology
 • Uppsala University
 • Chalmers University of Technology
 • Stockholm University
 • University of Gothenburg
 • Linköping University
 • Umea University
 • Karolinska Institute
 • Swedish University of Agricultural Sciences
 • Örebro University
 • Stockholm School of Economics

سوئيس

 • ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
 • (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL
 • University of Zurich
 • University of Geneva
 • University of Basel
 • University of Lausanne
 • University of Bern
 • (University of St.Gallen (HSG
 • University of Fribourg
 • University of Neuchâtel

شیلی

 • (Pontificia Universidad Católica de Chile (UC
 • Universidad de Chile
 • University of La Frontera
 • (Universidad de Santiago de Chile (USACH
 • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 • Universidad Adolfo Ibàñez
 • Universidad de Concepción
 • (Universidad Diego Portales (UDP
 • Universidad Austral de Chile
 • Universidad de Talca
 • (Universidad de Valparaíso (UV
 • (Universidad Técnica Federico Santa María (USM

صربستان

 • University of Belgrade

عراق

 • University of Baghdad

عمان

 • Sultan Qaboos University

غنا

 • University of Ghana

فرانسه

 • Ecole normale supérieure, Paris
 • Ecole Polytechnique
 • University of Lille
 • Lincoln University
 • Mines ParisTech
 • (Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC
 • Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • École des Ponts ParisTech
 • École Centrale de Lyon
 • CentraleSupélec
 • (Université Pierre et Marie Curie (UPMC
 •  École Normale Supérieure de Lyon
 • (Université Paris-Sorbonne (Paris IV
 • Sciences Po
 • Université Joseph Fourier – Grenoble 1
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • Université de Strasbourg
 • Université Paris-Sud
 • Université Paris Diderot – Paris 7
 • Ecole Normale Supérieure de Cachan
 • École des Ponts ParisTech
 • Aix-Marseille University
 • Université Paris Dauphine
 • Université de Montpellier
 • (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA
 • Université Paris Descartes
 • Université Paul Sabatier Toulouse III
 • University of Bordeaux
 • Université Lille 1, Sciences et Technologies
 • Université Claude Bernard Lyon 1
 • Université de Rennes 1
 • Université Nice Sophia Antipolis
 • (Université Panthéon-Assas (Paris 2
 • University of Lorraine
 • Université de Nantes
 • Université de Cergy-Pontoise

فنلاند

 • University of Helsinki
 • Aalto University
 • University of Turku
 • University of Jyväskylä
 • University of Eastern Finland
 • Tampere University of Technology
 • University of Oulu
 • Abo Akademi University
 • University of Tampere
 • Lappeenranta University of Techlogy

فيليپين

 • University of the Philippines
 • Ateneo de Manila University

قبرس

 • University of Cyprus
 • Cyprus University of Technology

قزاقستان

 • Al-Farabi Kazakh National University
 • (L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU
 • Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev
 • Kazakh National Pedagogical University named after Abay

کاستاریکا

 • Universidad de Costa Rica

كانادا

 • McGill University
 • University of Toronto
 • University of British Columbia
 • University of Alberta
 • Université de Montréal
 • McMaster University
 • University of Waterloo
 • The University of Western Ontario
 • University of Calgary
 • Queen’s University at Kingston
 • Simon Fraser University
 • Dalhousie University
 • University of Ottawa
 • University of Victoria
 • Laval University
 • Concordia University
 • Université du Québec
 • York University
 • University of Saskatchewan
 • University of Guelph
 • Carleton University
 • University of Manitoba
 • Memorial University of Newfoundland
 • Université de Sherbrooke
 • University of Windsor
 • University Of Regina

كره جنوبي

 • Seoul National University
 • KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 • (Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
 • Korea University
 • Yonsei University
 • (Sungkyunkwan University (SKKU)
 • Hanyang University
 • Kyung Hee University
 • Ewha Womans University
 • Sogang University
 • Pusan National University
 • (Chung-Ang University(CAU)
 • Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
 • The Catholic University of Korea
 • Kyungpook National University
 • University of Seoul
 • Ajou University
 • Chonnam National University
 • Chungnam National University
 • University of Ulsan
 • Konkuk University
 • Yeungnam university

کرواسی

 • University of Zagreb

کلمبیا

 • Universidad de los Andes
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Pontificia Universidad Javeriana
 • Pontifical Xavierian University
 • Universidad Externado de Colombia
 • Universidad de Antioquia

کنیا

 • University of Nairobi

لبنان

 • (American University of Beirut (AUB
 • Université Saint-Joseph de Beyrouth
 • Lebanese American University

لتونی

 • University of Latvia

لهستان

 • University of Warsaw
 • Jagiellonian University
 • Warsaw University of Technology
 • Adam Mickiewicz University
 • AGH University of Science and Technology
 • Gdańsk University of Technology
 • University of Silesia in Katowice

ليتوانی

 • Vilnius University

ماکائو

 • University of Macau

مالزي

 • (Universiti Malaya (UM
 • (Universiti Sains Malaysia (USM
 • Universiti Teknologi Petronas
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • (Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM
 • (Universiti Putra Malaysia (UPM
 • National University of Malasiya
 • (International Islamic University Malaysia (IIUM
 • Universiti Teklogi MARA – UiTM

مجارستان

 • University of Szeged
 • Eötvös Lorànd University
 • Central European University
 • University of Debrecen
 • Semmelweis University
 • University of Pécs
 • Budapest University of Techlogy and Ecomics

مصر

 • The American University in Cairo
 • Cairo University
 • Alexandria University
 • Suez Canal University
 • Sohag University

مکزیک

 • (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
 • Monterrey Institute of Techlogy and Higher Education
 • (Instituto Politécnico Nacional (IPN
 • Universidad Anahuac
 • (Universidad de Guadalajara (UDG
 • (Universidad Iberoamericana (UIA
 • (Universidad Panamericana (UP

نروژ

 • University of Oslo
 • University of Bergen
 • Norwegian University of Science And Technology
 • Norwegian University of Life Sciences
 • University of Tromsø The Arctic University of Norway

نيوزيلند

 • The University of Auckland
 • University of Otago
 • University of Canterbury
 • Victoria University of Wellington
 • Massey University
 • University of Waikato
 • Lincoln University
 • (Auckland University of Technology (AUT

ونزوئلا

 • Universidad Católica Andres Bello
 • Universidad Central de Venezuela

هندوستان

 • Indian Institute of Science (IISc) Bangalore
 • (Indian Institute of Technology Delhi (IITD
 • National Institute of Technology Rourkela
 • Tezpur University
 • Tata Institute of Fundamental Research
 • Sri Venkateswara University
 • (Indian Institute of Technology Bombay (IITB
 • Aligarh Muslim University
 • (Indian Institute of Technology Madras (IITM
 • Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)
 • (Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP
 • (Indian Institute of Technology Roorkee (IITR
 • (Indian Institute of Technology Guwahati (IITG
 • University of Delhi
 • University of Calcutta
 • Panjab University
 • University of Pune
 • Jadavpur University
 • Amrita University
 • Andhra University
 • Birla Institute of Techlogy and Science, Pilani

هلند

 • University of Amsterdam
 • Delft University of Technology
 • Utrecht University
 • Leiden University
 • University of Groningen
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus University Rotterdam
 • Wageningen University
 • Maastricht University
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Radboud University
 • University of Twente
 • Tilburg University

هنگ كنگ

 • The Hong Kong University of Science and Technology
 • The University of Hong Kong
 • (The Chinese University of Hong Kong (CUHK
 • City University of Hong Kong
 • The Hong Kong Polytechnic University
 • Hong Kong Baptist University
 • Lingnan University, Hong Kong

یونان

 • National Technical University of Athens
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • University of Crete
 • National and Kapodistrian University of Athens
 • University of Ioannina
 • University of Patras
 • Athens University of Ecomics and Business