دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا

با توجه به تعداد زیاد دانشگاه های معتبر اگر قصد تحصیل در آمریکا را داشته باشید به احتمال زیاد خواهید توانست یک دانشگاه مناسب با شرایط ویژه خود پیدا کنید. دانشگاه های معتبر آمریکا عبارتند از:

دانشگاه های امریکا

دانشگاه هاروارد – امریکا

 • دانشگاه تکنولوژی ماساچوست (Massachusetts Institute of Technology (MIT با رتبه 1 جهانی
 • دانشگاه هاروارد Harvard University با رتبه 4 جهانی
 • دانشگاه استنفورد Stanford University با رتبه 7 جهانی
 • دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا California Institute of Technology با رتبه 8 جهانی
 • دانشگاه پرینستون Princeton University  با رتبه 9 جهانی

سیستم دانشگاهی در آمریکا بسیار پیشرفته می باشد به صورتی که بیشتر کشورهای دنیا از سیستم تحقیقاتی دانشگاه های آمریکا الگو برداری می کنند. به دلیل وجود مراکز علمی بیشمار در آمریکا و همچنین تعدد دانشگاه های معتبر در سطح بین المللی،  موسسات و دانشگاه های آمریکا بر اساس پارامترهای مختلفی همچون دانشجویان و متقاضیان تحصیل، سطح علمی اساتید، تعداد نشریات و مقالات، همکاری با موسسات معتبر، حفظ دانشجوی سال اول و همچنین نرخ فارغ التحصیلی رتبه بندی می شوند.

دانشگاه های آمریکا مورد تایید وزارت علوم:

دانشگاه های آمریکا مورد تایید وزارت بهداشت:

کلیک کنید

 • (Massachusetts Institute of Technology (MIT
 • Harvard University
 • Creighton University
 • Stevens Institute of Technology
 • Hofstra University
 • Old Dominion University
 • Stanford University
 • (California Institute of Technology (Caltech
 • University of Chicago
 • Princeton University
 • Yale University
 • Johns Hopkins University
 • Cornell University
 • University of Pennsylvania
 • Columbia University
 • (University of California, Berkeley (UCB
 • (University of California, Los Angeles (UCLA
 • Duke University
 • University of Michigan
 • Northwestern University
 • (University of California, San Diego (UCSD
 • Brown University
 • (New York University (NYU
 • University of Wisconsin-Madison
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Washington
 • University of Texas at Austin
 • University of North Carolina, Chapel Hill
 • Georgia Institute of Technology
 • University of California, Davis
 • Purdue University
 • Boston University
 • The Ohio State University
 • Pennsylvania State University
 • Rice University
 • Washington University in St. Louis
 • University of Minnesota
 • University of Maryland, College Park
 • (University of California, Santa Barbara (UCSB
 • University of Southern California
 • University of Pittsburgh
 • Dartmouth College
 • Texas A&M University
 • University of California, Irvine
 • Michigan State University
 • Emory University
 • University of Virginia
 • University of Colorado Boulder
 • University of Florida
 • (University of Illinois, Chicago (UIC
 • University of Rochester
 • University of Notre Dame
 • Georgetown University
 • Case Western Reserve University
 • Vanderbilt University
 • The University of Arizona
 • University of Massachusetts Amherst
 • Arizona State University
 • Tufts University
 • Indiana University
 • Bloomington University of California, Riverside
 • Rutgers University – New Brunswick
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Miami
 • Boston College
 • North Carolina State University
 • University of Iowa
 • George Washington University
 • University of Hawai’i at Mañoa
 • University at Buffalo SUNY
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Rensselaer Polytechnic Institute
 • Iowa State University
 • Washington State University
 • Northeastern University
 • University of Utah
 • Stony Brook University, State University of New York
 • American University
 • Brandeis University
 • Yeshiva University
 • University of Connecticut
 • University of Kansas
 • Florida State University
 • The University of Georgia
 • University of Texas Dallas
 • Colorado State University
 • University of Colorado, Denver
 • University of Delaware
 • Illinois Institute of Technology
 • Oregon State University
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of New Mexico
 • University of Nebraska-Lincoln
 • The University of Tennessee, Knoxville City
 • University of New York
 • Wake Forest University
 • University of Oklahoma
 • Tulane University
 • Clark University
 • Drexel University
 • Lehigh University
 • Michigan Technological University
 • Missouri University of Science and Technology
 • Syracuse University
 • University of Cincinnati
 • University of Houston
 • University of Missouri, Columbia
 • University of Oregon
 • University of South Carolina
 • University of South Florida
 • Wayne State University
 • College of William & Mary
 • University of Kentucky
 • University of Massachusetts – Boston
 • University of Vermont
 • Louisiana State University
 • The New School
 • Rutgers – The State University of New Jersey, Newark
 • Stevens Institute of Technology
 • Temple University
 • Brigham Young University
 • George Mason University
 • Georgia State University
 • Howard University
 • University of Wyoming
 • Virginia Commonwealth University
 • Oklahoma State University
 • San Diego State University
 • University of Central Florida
 • University of Montana Missoula
 • University of San Diego
 • University of San Francisco
 • Utah State University
 • Oregon Health and Science University
 • The University of Texas Health Science Center at Houston
 • The University of Texas Health Science Center at San Antonio