دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه موناش – استرالیا

فقط امریکا و انگلستان تنها کشورهای هستند که نسبت به استرالیا، بیشترین تعداد دانشگاه های برتر در لیست 100 دانشگاه معتبر دنیا را دارند. هر دو کشور نام برده شده به مراتب جمعیت بیشتری و طبیعتاٌ دانشگاه های بیشتری دارند که آمار بیان شده را توجیه میکند. هفت دانشگاه عضو گروه هشت  (متشکل از ائتلاف تحقیقاتی هشت دانشگاه استرالیا معروف به Group of Eight – Go8 ) استرالیا در بین 100 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. در مجموع 26 دانشگاه از دانشگاه های استرالیا در لیست 700 دانشگاه برتر جهان جای  دارند.

معتبرترین دانشگاه های استرالیا عبارتند از:

  • دانشگاه ملی استرالیا The Australian National University
  • دانشگاه سیدنی The University of Sydney
  • دانشگاه کوینزلند The University of Queensland
  • دانشگاه نیو ساوت ولز (The University of New South Wales (UNSW Australia
  • دانشگاه موناش Monash University
  • دانشگاه وسترن استرالیا The University of Western Australia

دانشگاه های استرالیا مورد تایید وزارت علوم: