دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا

در میان دانشگاه های ایتالیا، دانشگاه بولونیا معتبرترین دانشگاه ایتالیا در رنکینگ کیو اس QS  با رتبه 182 می باشد که به اعتقاد برخی قدیمی ترین دانشگاه دنیا است ولی از تاریخ دقیق تاسیس آن اطلاعات زیادی موجود نمی باشد. قرارداد بولونیا که اسم خود را از این دانشگاه گرفته است، پروژه ای است که با هدف دسترسی آسان تر به سیستم آموزشی در سرتاسر اروپا منعقد شده است.

26 دانشگاه از دانشگاه های ایتالیا در رنکینگ کیو اس QS وجود دارند که از این تعداد 15 دانشگاه دارای رتبه جهانی زیر 500 هستند که عبارتند از:

دانشگاه بولونیا (رتبه 182)Università di Bologna
دانشگاه ساپپنزا رم (رتبه 202)Sapienza – Università di Roma
دانشگاه پلی تکنیک میلان (رتبه 229) Politecnico di Milano
دانشگاه میلان (رتبه 238)Università degli Studi di Milano
دانشگاه پیزا (رتبه 245)Università di Pisa
دانشگاه پادووا (رتبه 262) Università degli Studi di Padova
دانشگاه تورورگاتا رم (رتبه 305)Universitá degli Studi di Roma – Tor Vergata
دانشگاه ناپل (رتبه 345) Università degli Studi di Napoli Federico II
دانشگاه فلورانس (رتبه 352)Università degli Studi di Firenze
دانشگاه پلی تکنیک تورین (رتبه 365)Politecnico di Torino
دانشگاه پاویا (رتبه 371) Università degli Studi di Pavia
دانشگاه کاتولیکا ساکرو کور (رتبه 377) Università Cattolica del Sacro Cuore
دانشگاه تورین (رتبه 394)Università degli Studi di Torino
دانشگاه ترنتو (رتبه 411) Università degli Studi di Trento
دانشگاه سیه نا (رتبه 471)Università degli Studi di Siena

در مجموع 90 دانشگاه در ایتالیا وجود دارد که اکثر آنها دولتی هستند. همچنین تعداد زیادی مراکز آموزش و پلی تکنیک قسمت اعظم تحصیلات عالی در ایتالیا را تشکیل می دهند.

دانشگاه های ایتالیا مورد تایید وزارت علوم: