دانشگاه های مجارستان

دانشگاه های مجارستان

دانشگاه های مجارستان

اگر چه تحصیل در مجارستان همچون کشورهای تراز اول اروپایی مثل: انگلستان، آلمان و فرانسه ، که قدمت زیادی در زمینه آموزش عالی دارند نمی باشد، اما دانشگاه های مجارستان درصدد آن هستند که به مرکز تحصیلات بین المللی اروپا تبدیل شوند. رشد سالانه ی تعداد دانشجویان بین المللی که از طریق برنامه های تبادل دانشجو برای تحصیل در مجارستان به آن کشور سفر میکنند، از یک طرف و افزایش دوره هایی که به زبان های خارجی بخصوص زبان انگلیسی ارائه میشوند ،از سویی دیگر نشان دهنده این است که مجارستان در این برنامه موفق عمل کرده است. مجارستان برای دانشجویانی که علاقه مند  به تحصیل در رشته های علوم پزشکی و علوم دامپزشکی هستند انتخاب هوشمندانه ای است.

همسو با برنامه فرآیند بولونیا –Bologna Process  که در جهت یکپارچه سازی سیستم آموزشی اروپا راه اندازی شده است ، دانشگاه های مجارستان سه در مقطع دوره ارائه میدهند: کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا.

* فرآیند بولونیا متشکل از یک سری نشست های بین وزیران و موافقت نامه هایی بین کشورهای اروپایی است که برای اطمینان ازاستانداردهای کیفی و  مقایسه مدارک تحصیلی آموزش عالی این کشورها طراحی شده است.

دانشگاه های مجارستان

دانشگاه سٍگد

در کل  25  دانشگاه اصلی در مجارستان وجود دارد.از این میان ، 4 دانشگاه مجارستان  در لیست کیو اٍس جهان- ®QS World University Rankings قرار دارند. این دانشگاهها  عبارتند از:

 • دانشگاه سٍگد -University of Szeged رتبه 501-550 جهان
 • دانشگاه اتوش لورند -Eötvös Loránd University رتبه 551-600 جهان
 • دانشگاه دبرسن – University of Debrecen رتبه 601-650 جهان
 • دانشگاه کوروینوس بوداپست -Corvinus University of Budapest رتبه 651-700 جهان

دانشگاه های مجارستان مورد تایید وزارت علوم:

دانشگاه های مجارستان مورد تایید وزارت بهداشت:

 • University of Szeged
 • Eötvös Lorànd University
 • Central European University
 • University of Debrecen
 • Semmelweis University
 • University of Pécs
 • Budapest University of Techlogy and Ecomics