هزینه تحصیل در هند

هزینه تحصیل در هند

هزینه تحصیل در هند

برای تخمین هزینه تحصیل در هند باید به نکات مختلفی از جمله توان مالی، سبک زندگی، داشتن هم خانه و غیره توجه داشت که باعث می شود هزینه زندگی هر فرد متفاوت باشد. هزینه تحصیل در هند به دو دسته : هزینه های تحصیلی و هزینه های زندگی تقسیم می شود.

هزینه های زندگی

هزینه زندگی در هند شامل هزینه مسکن، هزینه خورد و خوراک، هزینه امکانات (آب، برق، تلفن واینترنت) ، هزینه پوشاک، هزینه رفت و آمد، هزینه کتاب و لوازم التحریر و هزینه های جانبی برای تفریح و سرگرمی می باشد.

∗ هزینه مسکن:

برای محاسبه هزینه مسکن که عمده ترین قسمت هزینه زندگی در هند را تشکیل می دهد مهمترین مسئله توان مالی شما برای پرداخت اجاره خانه است که بر همین مبنا می توانید خانه ای مناسب شرایط خود اجاره کنید.هزینه مسکن

یک خوابه: 7000 روپیه تا 12000 روپیه

دوخوابه: 12000 روپیه تا 15000 روپیه

سه خوابه: 18000 روپیه تا 25000 روپیه

توجه داشته باشید مبالغ بالا برآوردی تقریبی از اجاره خانه در محله های متوسط می باشد و شما در صورت تمایل می توانید با مبالغ بالاتر در محله های بهتر خانه های لوکس اجاره کنید. در هند برای اجاره منزل برای ودیعه کرایه 10 ماه اجاره دریافت می شود که در پایان سال در صورت تخلیه منزل مسترد خواهد شد. در پایان سال در صورت تمایل به ادامه اجاره مبلغ 5% به اجاره اضافه می شود.

نکته: در پایان سال و در هنگام تخلیه منزل هزینه 1 ماه کرایه به عنوان هزینه نقاشی از ودیعه کم خواهد شد.

∗هزینه خورد و خوراک:

دومین قسمت عمده هزینه زندگی در هند هزینه تقریبی خورد و خوراک می باشد که در صورت آشپزی در منزل بین 2000 تا 3000 روپیه خواهد بود.هزینه خورد و خوراک 2

اگر در خانه آشپزی نمی کنید هزینه غذای شما ممکن است تا 4000 روپیه افزایش پیدا کند. به منظور صرفه اقتصادی و مسایل بهداشتی توصیه می شود که در منزل آشپزی کنید و فقط در بازه های زمانی خاص و یا شرایط خاص بیرون از منزل غذا تهیه کنید.

∗هزینه امکانات (آب، برق، تلفن و اینترنت):

هزینه آب و برق بسته به محل سکونت شما بین 500 روپیه تا 1500 روپیه ماهانه متغیر خواهد بود. همچنین هزینه تلفن بسته به میزان استفاده فرد از تلفن متغیر می باشد که همانند تلفن های اعتباری در ایران شما به میزان نیاز تلفن خود را شارژ می کنید. برای استفاده از اینترنت شبکه های مختلف اینترنتی وجود دارند که بسته به سرعت و حجم دانلود مورد نظر شما سرویس های متنوع از 500 روپیه تا 3000 روپیه ارائه می کنند.

∗هزینه پوشاک:هزینه های زندگی در هند

هزینه های پوشاک در هند تقریبا با ایران برابر است و شما در صورت تمایل می توانید از نمایندگی برندهای معتبر پوشاک با کیفیت و با قیمت نسبتا مناسب خریداری کنید. همچنین می توانید با مراجعه به بازار ها و مراکز خرید متعدد در سطح شهر متناسب با بودجه خود انواع پوشاک را تهیه کنید.

∗هزینه رفت و آمد:

با توجه به قیمت بنزین در هند ( 4000 تومان هر لیتر) هزینه رفت و آمد شما در هفته در صورت داشتن وسیله نقلیه شخصی بنا بر حجم رفت و آمد روزانه شما متغیر خواهد بود و در صورت استفاده از ریکشا، 25 روپیه ورودی و به پس از 3 کیلومتر به ازای هر کیلومتر 20 روپیه به آن اضافه می گردد.

∗هزینه کتاب و لوازم التحریر:

برای هزینه کپی، اسکن، پرینت، لوازم التحریر و … می توانید تا هفتهای 500 روپیه در نظر بگیرید.

∗هزینه تفریح و سرگرمی:

با توجه به گستردگی مراکز تفریح و سرگرمی در هند و همچنین در نظر گرفتن سبک زندگی شخص و بودجه تعیین شده هر فرد برای پوشش هزینه زندگی در هند، این هزینه ها کاملا متفاوت می باشند که شما اندکی پس از ورود به هند از میزان آن متناسب با شرایط خود آشنا می شوید.

هزینه های تحصیل

دانشگاه های هند که اکثراٌ به صورت خصوصی اداره می شوند هر ساله با توجه حجم متقاضیان و شرایط رشته های مختلف، شهریه های تحصیلی خود را به صورت جداگانه و سالیانه اعلام می کنند به همین دلیل هزینه تحصیل در هند میزان مشخص و ثابتی  ندارد.

در رشته های کارشناسی (رشته های علوم 3 ساله و رشته های مهندسی 4 ساله) و کارشناسی ارشد (2 ساله) شهریه به صورت سالانه دریافت می شود.

در رشته های پزشکی شهریه کل دوره معمولاٌ در سال اول دریافت می شود و همچنین دانشجویان خارجی باید هزینه ورودی برای تحصیل در رشته های پزشکی پرداخت کنند که جزو شهریه محسوب نمی شود.

در زیر میانگین هزینه تحصیل در هند در دانشگاه های مورد تایید ایران ارائه می شود:

مقطع کارشناسی:

هزینه های تحصیل در هند

هزینه تحصیل در هند

  • رشته های علوم انسانی: 3000 تا 5000 دلار در سال
  • رشته های مهندسی: 5000 تا 8000 دلار در سال
  • رشته های علوم: 3000 تا 5000 دلار در سال
  • رشته های مدیریت: 4500 تا 7000 دلار در سال

مقطع کارشناسی ارشد:

  • رشته های مهندسی: 5000 تا 10.000 دلار در سال
  • MBA و رشته های مدیریت: 5000 تا 10.000 دلار در سال