آناتومی متقاضیان کارشناسی ارشد و دکترا: اینفوگرافیک

آناتومی متقاضیان کارشناسی ارشد و دکترا: اینفوگرافیک

اینفوگرافیک زیر بیانگر انگیزه ها و اهداف دانشجویان بین المللی است که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب کشور و دانشگاه دارای اهمیت می باشند. اطلاعات مندرج در این تصویر بر اساس تحقیق انجام شده بر روی متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در سرتاسر جهان به دست آمده است.

تحصیلات-بین-المللی-در-مقاطع-کارشناسی-ارشد-و-دکترا