دانشجویان چگونه برای تحصیلات بین المللی جستجو میکنند ؟ (قسمت اول)

دانشجویان چگونه برای تحصیلات بین المللی جستجو میکنند ؟ (قسمت اول)

جستجو-برای-تحصیلات-بین-المللی

گزارش زیر بر اساس تحقیق شده توسط وبسایت hotcoursesabroad.com درباره نحوه جستجو کردن دانشجویان برای تعیین مقصد ادامه تحصیلات بین المللی ، تنظیم شده است. در این تحقیق بیش از 6000 متقاضی از سرتاسر جهان شرکت کرده اند و نتایج این تحقیق در قالب 10 مورد منتشر شده است که به شرح زیر می باشد:

1- اکثر متقاضیان برای رشته تحصیلی مورد نظر خود جستجو می کنند.

در هنگام جستجو برای مقصد نهایی، برای 43.5% متقاضیان رشته تحصیلی، برای 27.1% دانشگاه مقصد و برای 22.5% کشور مقصد از اولویت بیشتری برخوردار است. این آمار تقریباً در سرتاسر دنیا صادق است اگرچه چندین استثنا نیز وجود دارد مثلاً برای دانشجویان تایلندی، کشور مقصد و برای دانشجویان خاورمیانه، دانشگاه مقصد دارای اهمیت بیشتری است.

جستجو-برای-تحصیلات-بین-المللی

2- بیشتر دانشجویان از قبل، کشور خاصی را برای ادامه تحصیل در نظر دارند.

در حدود 83% دانشجویان قبل از جستجو برای ادامه تحصیل، کشور مقصد خود را انتخاب کرده اند و 63% دانشجویان شهر یا منطقه مشخصی را در کشور انتخابی خود در نظر دارند. بنابرین 17% از دانشجویان، در هنگام جستجو، به دنبال کشور خاصی برای ادامه تحصیل نیستند.

3- نیمی از دانشجویان ترجیح می دهند اطلاعات مورد نظر را به زبان مادری خود پیدا کنند.

امروزه با توجه به وسعت اطلاعات موجود در اینترنت، تقریباً همه متقاضیان از این منبع برای تحقیق درباره مقصد نهایی خود استفاده می کنند. برای نیمی از متقاضیان پیدا کردن اطلاعات به زبان مادری آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به آنها احساس اطمینان بیشتری برای انتخاب می دهند.

4- تاثیر والدین بر تصمیم گیری دانشجویان متفاوت است.

با در نظر گرفتن سطح ارتباطی دانشجویان با والدین در کشورها و فرهنگ های مختلف، تاثیر والدین بر تصمیم گیری دانشجویان متفاوت است. برای مثال دانشجویان کره جنوبی برای تصمیم گیری، مستقل از نظر والدین خود عمل می کنند در حالی که دانشجویان هندی و سنگاپوری به شدت تحت تاثیر والدین خود هستند.

جستجو-برای-تحصیلات-بین-المللی

5- نظرات دانشجویان دیگر در هنگام تصمیم گیری برای متقاضیان مهم است.

اگرچه نظرات والدین بر تصمیم گیری متقاضیان تاثیر زیادی ندارد ولی بر اساس این تحقیق، نظرات دانشجویان هموطن فعلی در کشورهای دیگر از اهمیت ویژه ای برای متقاضیان برخوردار است. در واقع اگرچه استفاده از تجربیات دیگر دانشجویان دارای اهمیت خاصی است ولی نویسنده این تجارب نیز باید دارای اعتبار باشد، به بیان دیگر، متقاضیان به سخنان هر فردی که در اینترنت نظر داده باشد اطمینان نمی کنند.