نمره GRE مناسب برای رشته دلخواه شما

نمره GRE مناسب برای رشته دلخواه شما

آیا می دانید برای اخذ پذیرش از دانشگاه دلخواهتان چه نمره GRE نیاز دارید ؟ ما در اینفوگرافیک زیر به شما نشان می دهیم نمره GRE مناسب برای رشته مورد نظر شما در هر بخش چیست و دیگر متقاضیان برای تحصیل در همان رشته به صورت میانگین چه نمره ای در GRE داشته اند. با ما همراه باشید…

GRE-Score