نکات مفید قسمت Speaking در آزمون تافل

نکات مفید قسمت Speaking در آزمون تافل

برای اکثر متقاضیان شرکت در آزمون تافل، قسمت Speaking سخت ترین و در عین حال پیچیده ترین قسمت برای آماده سازی می باشد. برای غلبه بر اضطراب و عدم اطمینان برای موفقیت در این قسمت تافل می توانید اینفوگرافیک زیر را مطالعه نمایید تا با نوع سوالات، سیستم نمره دهی و شیوه پاسخگویی صحیح آشنا شوید.

Speaking-در-آزمون-تافل