شرایط و روند کلی درخواست ویزای اتریش (قسمت دوم)

شرایط و روند کلی درخواست ویزای اتریش (قسمت دوم)

شرایط و روند کلی درخواست ویزای اتریش

متقاضیان میتوانند از 3 طریق وقت  مصاحبه سفارت اتریش را دریافت نماییند:

  • متقاضیانی که دارای تعهد نامه الکترونیکی هستند (EVE) و یا در نظر دارند درخواست اقامت نمایند، میتوانند فقط به صورت آنلاین و از طریق مراجعه به وب سایت Terminreservierung ÖB Teheran ، درخواست  وقت  خود را رزرو نمایند.
  • دیگر متقاضیان میتوانند از یکشنبه الی پنجشنبه بین ساعت 09:00 الی 12:00 (به وقت ایران) فقط از طریق تماس با شماره تلفن 22750046 21 98+
  • ویا ارسال ایمیل به نشانی teheran-ob@gv.at    وقت مصاحبه خود را رزرو نمایند.

همچنین کارمندان بخش کنسولی سفارت از :

یکشنبه الی پنج شنبه هر هفته بین ساعت 13:30 الی 15:00 (به وقت ایران) از طریق شماره تلفن 22750046 21 98+ آماده پاسخگوئی به سوالات کنسولی (ویزا) شما خواهند بود.

توجه:  برخی از این افراد سودجو  پیشنهاد مدارک جعلی نیز ارائه می نمایند. هر شخصی که مدارک جعلی به سفارت ارائه نماید، دیگر ویزا دریافت نخواهد کرد. سفارت تجربه زیادی با مدارک جعلی داشته و مجهز به آخرین تجهیزات فنی می باشد. تقریبا تمامی موارد جعل  کشف میشوند! اعتراض در این خصوص فایده ای نخواهد داشت

نکته:  برای ویزا نوع C و یا ویزا نوع D می بایست هنگام تماس تلفنی خود درخواست وقت مصاحبه برای ارائه درخواست «ویزا» نمائید – اما چنانچه در نظر دارید در اتریش به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهید و یا نوع دیگری از اقامت که بیش از 6 ماه می باشد را برنامه ریزی می نمائید، شما نیازمند وقت مصاحبه برای ارائه درخواست «اقامت» می باشید و می بایست چنین وقت مصاحبه ای را نیز هنگام تماس خود درخواست نمائید. تعویض این دو نوع وقت مصاحبه با یکدیگر امکان پذیر نمی باشد.

درصورتی که مدارک ارائه شده ناقص بوده و یا شرایط فوق الذکر اجرا نشود، امکان رسیدگی به درخواست شما وجود نخواهد داشت و شما می بایست وقت مصاحبه جدید برای ارائه درخواست خود تعیین نمایید.