مهاجرت به کانادا از طریق استانی

مهاجرت به کانادا از طریق استانی

مهاجرت به کانادا از طریق استانی

تحت برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استانی (Provincial Nomination Program (PNP متقاضیان مهاجرت به کانادا که خواهان کار و زندگی در یک استان خاص می باشند می توانند از طریق یک پروسه کوتاه اقامت دائم دریافت نمایند. هر ایالت کانادا ( به غیر از کبک ) با در نظر گرفتن شرایط مربوط به آن ایالت، برنامه مهاجرتی برای افراد متخصص ارائه می دهد.

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استانی به منظور پوشش نیازهای شغلی و حرفه ای هر ایالت ، برای متقاضیانی که توانایی و تخصص لازم را برای مشارکت در بهبود و توسعه اقتصادی داشته باشند امکان اخذ اقامت دائم و زندگی در آن ایالت را فراهم می کند.

ایالاتی که در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استانی شرکت دارند عبارتند از:

Alberta – استان آلبرتانیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – فارغ التحصیلان بین المللی – خویشاوندی – کشاورزی – استخدام استراتژیک
British Columbia – استان بریتیش کلمبیانیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – حرفه های درمانی – فارغ التحصیلان بین المللی – مهاجرت تجاری
Manitoba – استان منیتوبانیروهای متخصص – فارغ التحصیلان بین المللی – خویشاوندی – مهاجرت تجاری – کشاورزی – استخدام استراتژیک – حمایت از طرف انجمنها
New Brunswick – استان نیو برانزویکنیروهای متخصص – مهاجرت تجاری
Newfoundland and Labrador – استان نیو فاند لند و لابرادورنیروهای متخصص – فارغ التحصیلان بین المللی – خویشاوندی
Northwest Territories – مناطق شمال غربینیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – مهاجرت تجاری
Nova Scotia – استان نوا اسکوشیانیروهای متخصص – فارغ التحصیلان بین المللی – خویشاوندی – حمایت از طرف انجمنها
Ontario – استان انتاریونیروهای متخصص – سرمایه گذاری – فارغ التحصیلان بین المللی
Prince Edward Island – جزیره پرنس ادواردنیروهای متخصص – مهاجرت تجاری – خویشاوندی
Saskatchewan – استان ساسکاچواننیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – فارغ التحصیلان بین المللی – خویشاوندی – کشاورزی – حرفه های درمانی – مهاجرت تجاری
Yukon – استان یوکاننیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – مهاجرت تجاری

قبل از ارسال مدارک برای آغاز پروسه مهاجرت، متقاضی ابتدا باید مدرک تاییدیه را از ایالت مورد نظر دریافت نماید و سپس مدارک مورد نیاز را به همراه نامه تاییدیه به سازمان اقامت کانادا ارسال نمایند.