مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

مهاجرت-به-کانادا-از-طریق-تخصص-ک-بک

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک Quebec Immigration – Skilled Worker Program با دیگر برنامه های مهاجرتی دیگر ایالات کانادا متفاوت می باشد.

تا تاریخ 11 آگوست 2014 تعداد 6500 متقاضی که سقف هر سال می باشد تکمیل شده بود اگرچه افرادی که پیشنهاد کاری معتبر دارند همچنان می توانند مدارک خود را ارسال نمایند. بر طبق اعلام دولت کبک در سال 2015 – 2016 تا سقف 6300 درخواست مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک پذیرفته خواهد شد که از تاریخ 1 اکتبر سال 2015 امکان اقدام برای آغاز پروسه مهاجرت امکان پذیر می باشد. متقاضیانی که موفق به دریافت تاییدیه ایالت کبک شوند می توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

برای احراز شرایط مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک ، متقاضی مجرد باید حداقل 49 امتیاز در سیستم امتیاز دهی کسب نماید و در صورت دعوت به مصاحبه 6 امتیاز اضافه می تواند دریافت کند که در این صورت مجموع امتیازات باید به 55 برسد و در صورتیکه متقاضی به همراه همسر اقدام کند باید 57 امتیاز و در صورت دعوت به مصاحبه باید تا 63 امتیاز کسب نماید.

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک باید مدرک زبان لازم برای اثبات توانایی خود در زبانهای رسمی کبک ( فرانسوی و انگلیسی ) ارائه دهند. همچنین پس از پذیرش درخواست باید آزمایش سلامت عمومی و مدرک عدم سو پیشینه خود را برای اخذ ویزا ارائه نمایند.

سیستم امتیاز بندی کبک به این صورت می باشد:

تحصیلات:

 • دکترا 14 امتیاز
 • فوق لیسانس 12 امتیاز
 • لیسانس 10 امتیاز
 • فوق دیپلم 6 امتیاز

مدرک تخصصی در مشاغل مورد نیاز کبک:

 • تا 16 امتیاز

پیشنهاد کاری معتبر:

 • پیشنهاد کار از مونترال 8 امتیاز
 • پیشنهاد کار از خارج مونترال 10 امتیاز

سابقه کاری:

 • کمتر از 6 ماه 0 امتیاز
 • بین 6 تا 23 ماه 4 امتیاز
 • بین 24 تا 47 ماه 6 امتیاز
 • بیشتر از 48 ماه 8 امتیاز

سن:

 • 18 تا 35 سال 16 امتیاز
 • 36 سال 14 امتیاز
 • 37 سال 12 امتیاز
 • 38 سال 10 امتیاز
 • 39 سال 8 امتیاز
 • 40 سال 6 امتیاز
 • 41 سال 4 امتیاز
 • 42 سال 2 امتیاز
 • 43 سال به بالا 0 امتیاز

سطح زبان:

 • زبان فرانسه تا 16 امتیاز
 • زبان انگلیسی تا 6 امتیاز

وفق پذیری:

 • سابقه کار یا تحصیل در کبک بیش از 3 ماه 5 امتیاز
 • سابقه اقامت در کبک بیشتر از 3 ماه 2 امتیاز
 • سابقه اقامت در کبک کمتر از 3 ماه 1 امتیاز
 • اقامت افراد خانواده در کبک 3 امتیاز

توانایی همسر:

 • تحصیلات تا 7 امتیازسن تا 3 امتیاز
 • توانایی در زبان فرانسه تا 6 امتیاز

فرزند:

 • به ازاي هر فرزند کم تر از 12 سال 4 امتیاز
 • به ازاي هر فرزند بین 13 تا 21 سال 2 امتیاز

تمکن مالی:

 • تا 1 امتیاز