آرشیو دسته بندی برچسب: "برترین شهرهای دانشجویی"

برترینشهرهایدانشجوییجهان

برترین شهرهای دانشجویی جهان ۲۰۱۸

۰۹ خرداد ۱۳۹۷ 1,893 بار نمایش بدون دیدگاه

بهترین شهرهای دانشجویی جهان در رتبه بندی «کیواس» ۲۰۱۸ معرفی شدند در این رتبه بندی میزان علاقه دانشجویان نیز به…

برترینشهرهایتحصیلیدنیادرسال

برترین شهرهای تحصیلی دنیا در سال ۲۰۱۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 719 بار نمایش بدون دیدگاه

برترین شهرهای تحصیلی دنیا در سال ۲۰۱۷ با آغاز سال ۲۰۱۷ موسسه QS برای پنجمین سال اقدام به انتشار رنکینگ…