نوشته‌ها

shengen

ویزای شینگن

ویزای شینگن قرارداد شینگن در 14 ژوئن 1985 در نزدیکی شهری به نام …