تحصیل در هند

تحصیل در چین

تحصیل در ایتالیا

تحصیل در هلند

تحصیل در اسپانیا

دانشگاه بارسلونا

10 دانشگاه برتر دنیا در سال 2016