آزمون ملی پزشکی عمومی

azmun pezeshki

آزمون ملی پزشکی عمومی

آزمون ملی پزشکی عمومی

در راستای اجرای بند ۲-۳-۹ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورایعالی ارزشیابی (به عنوان مرجع قانونی تصویب ضوابط)، و با عنایت به لزوم برگزاری آزمون ملی جهت فارغ التحصیلان خارج از کشور از زمان تصویب آیین نامه مذکور (۸۸/۵۱۲ مطابق با اگوست ۲۰۰۹) شیوه نامه اجرایی آزمون ملی پزشکی عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

» مطلب مرتبط: آزمون ملی دندانپزشکی

» مطلب مرتبط: دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

 

ماده ۱ – نحوه معرفی متقاضیان

۱-۱: معرفی متقاضیان جهت شرکت در مرحله نظری آزمون ملی پزشکی عمومی ، توسط مر کز خدمات آموزشی و پس از بررسی مدارک اولیه و تطابق آن با ضوابط آیین نامه ارزشیابی صورت می پذیرد.

۱-۲: پس از قبولی متقاضی در آزمون مرحله نظری و طی دوره کارورزی مورد نیاز، معرفی به دانشگاههای مجری امتحانات عملی به عهده کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی می باشد.

تبصره: ترکیب کمیته آزمون ملی پزشکی عمومی شامل دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، رییس مرکز خدمات آموزشی و ۳ نفر عضو هیئت علمی (به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم معاونت آموزشی وزارت) است. مسوولیت تشکیل جلسات این کمیته به عهده دبیر شورای آموزشی پزشکی عمومی است.

ماده ۲ – مراحل آزمون ملی

آزمون ملی پزشکی عمومی شامل دو مرحله نظری و عملی می باشد که متقاضیان باید به ترتیب زیر در آنها شرکت نمایند، قبولی در مرحله نظری آزمون، شرط معرفی به مرحله عملی خواهد بود.

۲-۱: مرحله نظری آزمون: شامل دو بخش علوم پایه و دروسی بالینی است.

۲-۱-۱: مرحله نظری آزمون دو نوبت در سال و همزمان با آزمون جامع پیش کارورزی رشته پزشکی عمومی، در دانشگاه های منتخب برگزار می شود. انتخاب و اعلام دانشگاه محل برگزاری آزمون نظری ملی بر عهده مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۲-۱-۲: بخش علوم پایه که ۲۵ درصد کل سوالات آزمون ملی پزشکی عمومی را تشکیل می دهد، شامل سوالاتی مشابه سوالات آزمون جامع علوم پایه پزشکی داخلی کشور است.

تبصره: مواد درسی و منابع سوالات علوم پایه آزمون ملی نظری، براساس منابع درسی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی (مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی) و توسط کمیته آزمون ملی دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی تعیین و قبل از برگزاری آزمون از طریق وب سایت این دبیرخانه اعلام می شود.

2-1-3: بخش بالینی که برابر ۷۵ درصد کلی سوالات آزمون ملی پزشکی عمومی است، شامل دروسی بالینی رشته پزشکی عمومی می باشد و سوالات آن همان سوالات آزمون جامع پیش کارورزی داخل کشور است.

تبصره: منابع آزمون ملی پزشکی عمومی مطابق منابع درسی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی (مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی) می باشد که قبل از برگزاری آزمون از طریق وب سایت دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی عمومی اعلام می شود.

۲-۱-۳: نمره حد نصاب قبولی در آزمون نظری بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

حداقل نصاب قبولی در آزمون نظری ملی = نمره نصاب قبولی آزمون پیش کارورزی در همان دوره (یک سوم تعداد سوالات علوم پایه موجود در آزمون)

۲-۲: مرحله عملی آزمون شامل آزمون مهارتهای عملی (پروسیجرها) و مهارتهای بالینی می باشد که پس از طی دوره کارورزی مورد نیاز، به صورت ساختارمند و بر اساس چک لیست ها و معیارهای تدوین شده توسط کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و با ذکر مهارتهای مورد آزمون، توسط مراکزی که اعتبار آنها برای برگزاری آزمون مهارتی پیشی کارورزی (مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) در سطح ملی قبلا به تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی رسیده است برگزار می شود. زمان برگزاری این آزمون دو نوبت در سال می باشد که در هر سال تحصیلی همراه با دستورالعمل اجرایی آزمون مشخصی و از طریق وبسایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام می شود. حد نصاب قبولی در این آزمون، کسب نمره حداقل ۱۴ از ۲۰ می باشد.

ماده ۳ – محل و نحوه برگزاری آزمون ملی پزشکی عمومی

3-1: مرحله تظری آزمون به صورت متمرکز در تهران می باشد و برگزاری آزمون ها در دانشگاه علوم پزشکی منتخب مستقر در تهران و با نظارت مستقیم مدیریت های ذیربط از معاونت آموزشی (دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی، مرکز خدمات آموزشی و مرکز سنجش آموزش پزشکی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گردد.

۳-۲: مرحله عملی آزمون ملی پزشکی عمومی بصورت غیر متمرکز و بر اساس دستورالعمل مشخص شده از سوی کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و توسط مراکز دانشگاهی منتخب دبیرخانه مذکور برگزار می گردد و نتایج این مرحله توسط معاونت آموزشی دانشگاه ذیربط به دبیرخانه گزارش خواهد شد (اسامی دانشگاهها قبل از برگزاری هر دوره از آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام خواهد شد).

۳-۳: پرداخت هزینه شرکت در آزمون ها که قبل از برگزاری هر دوره از آزمون به اطلاع داوطلبان و دانشگاه های مجری امتحانات خواهد رسید، بر عهده داوطلب است.

تبصره: پس از معرفی داوطلب به دانشگاه منتخب، جهت مرحله عملی امکان تغییر محل آزمون وجود ندارد و عدم حضور داوطلب به منزله انصراف وی خواهد بود.

ماده ۴ – بعد از آزمون

4-1: پس از طی کلیه مراحل، نتایج ملی پزشکی عمومی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی جهت طرح و ارزشیابی مدارک متقاضی در کمیسیون مربوطه به مرکز خدمات آموزشی اعلام خواهد شد.

تبصرہ: محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد اما بدون موفقیت داوطلب در امتحانات مندرج در ماده آ، مدرک و یا قابل ارزشیابی یا معادل سازی برای پزشکی عمومی نیست.

ماده ۵ – هزینه آزمون ملی پزشکی عمومی

۵-۱: هزینه های شرکت در آزمون های نظری و عملی از طریق دانشگاه منتخب برگزارکننده آزمون ملی پزشکی عمومی تعیین و توسط مرکز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد این دستورالعمل در ۵ ماده، ۱۳ بند و ۵ تبصره با پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در جلسه مورخ ۹۳/۵/۱۱ شورایعالی ارزشیابی به تصویب رسیده است و جهت ورودی های بعد از آگوست ۲۰۰۹ لازم الاجرا است و تمامی مقررات قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *