ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور – وزارت بهداشت

ارزشیابی مدارک

ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور – وزارت بهداشت

ارزشیابی مدارک پزشکی از آنجائیکه در موارد متعددی دانش‌آموختگان خارج از کشور که جهت ارزشیابی مدارک پزشکی خود مراجعه می کنند به لحاظ عدم داشتن اطلاعات کافی در خصوص دانشگاههای معتبر و شرایط اعلام شده جهت ارزشیابی مدارک و .. با مشکل جدی مواجه شده و با توجه به روند تصاعدی عزیمت متقاضیان تحصیل به خارج از کشور ومتعاقباً بازگشت و مراجعه این قشر جهت ارزشیابی مدارک، بدیهی است وقفه در ارزشیابی مدارک این افراد که اکثراً بعلت عدم اطلاع از ضوابط و دانشگاههای معتبر صورت می‌گیرد موجب ایجاد نارضایتی و بوجود آمدن جو منفی و فشار به وزارت متبوع می‌گردد که افزایش اینگونه فشارها، اغماض در بررسی میزان دانش و توانائی علمی دانش‌آموختکان خارج را در آینده دربردارد که در این صورت افت سطح علمی دانش‌آموختگان خارج از کشور که در وزارت متبوع ارزشیابی می‌شوند را به دنبال خواهد داشت و بدیهی است این امر در تناقض کامل با اهداف معاونت آموزشی و امور دانشجویی که ارتقاء سطح علمی کلیه دانش آموختگان رشته‌های علوم پزشکی میباشد خواهد بود . لذا ضرورت دارد کلیه افرادیکه قصد ادامه تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور را دارند قبل از عزیمت به خارج از کشور و یا شروع به تحصیل در خارج از کشور نسبت به اخذ اطلاعات لازم از مبادی و مراجع ذیربط اقدام نمایند.

» مطلب مرتبط: ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور – وزارت علوم

» مطلب مرتبط: دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

معرفی و شرح وظایف

 1. تعیین اعتبار دانشگاه ها و موسسات علمی بین المللی براساس استانداردهای بین المللی
 2. راهنمایی و ارائه اطلاعات به مراجعین با توجه به کشور محل تحصیل، مقطع تحصیلی، رشته و دانشگاه محل تحصیل (ارائه اطلاعات درخصوص گروه بندی دانشگاه ها)
 3. ارزشیابی علمی و عملی مدارک تحصیل دانش آموختگان خارج از کشور
 4. تشکیل پرونده، بررسی صحت و سقم مدارک، استعلام نامه ارز، درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل، ارائه اطلاعات در ارتباط با تاریخ کمیسیون و مراجعات بعدی
 5. انجام فعالیت های لازم قبل از طرح در کمیسیون و صدور رای از قبیل معرفی به امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دریافت نتایج از دبیرخانه های چهارگانه
 6. طرح پرونده در کمیسیون های ارزشیابی براساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی و با نظر اعضای محترم کمیسیون ارزشیابی، دبیر کمیسیون و رییس کمیسیون
 7. انجام امور پس از صدور رای در کمیسیون ارزشیابی از قبیل معرفی به ادارات طرح، پروانه ها، نظام وظیفه و صدور تاییدیه به دانشگاهها، معاونت درمان، و ….، صدور گواهی استفاده یا عدم استفاده از ارز، معرفی به دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت شرکت در امتحان و یا طی دوره های تکمیلی
 8. صدور ارزشنامه یا گواهینامه تحصیلی
 9. هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات کمیسیون ارزشیابی و جلسات شورایعالی ارزشیابی
 10. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ارزشیابی
 11. انجام هماهنگی های لازم و اعلان نظر کارشناسی در کمیسیون های ارزشیابی رشته های مختلف
 12. انجام هماهنگی های لازم با اداره وظیفه عمومی، دانشگاه های علوم پزشکی، و دفتر تامین و توزیع نیروی انسانی، اداره صدور پروانه ها، نظام پزشکی و….
 13. انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه های مرتبط از قبیل شورای آموزش پزشکی تخصصی (تخصص های بالینی)، دبیرخانه های شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، دبیرخانه علوم پایه
 14. آنالیز آماری و تهیه گزارش درخصوص روند مراجعه دانش آموختگان گروه پزشکی از خارج از کشور
 15. ارائه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی با توجه به مسائل مرتبط با امور دانش آموختگان خارج از کشور

ضرورت ارزشیابی مدارک تحصیلی

همه ساله تعداد زیادی از علاقمندان ادامه تحصیلات عالیه رهسپار خارج از کشور میگردند و در دانشگاههای مختلف با سطوح علمی و درجه اعتبار متفاوت مشغول به تحصیل میگردند.

از آنجا که در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضوابط و مقررات نظام آموزشی در رشته های گروه پزشکی مورد توجه قرار گرفته و شکل و ساماندهی اصولی بخود گرفته است و به لحاظ حیاتی بودن موضوع خدمات پزشکی، ضرورت دارد مدارک تحصیلی و سطح علمی دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی خارج از کشور در بدو ورود به کشور بر اساس معیارهای ضروری تدوین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، تا در صورت مشاهده نقص یا کاستی در تجربیات دانش آموختگان مذکور نسبت به معرفی دانش آموختگان جهت طی دوره های تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور اقدام گردد. از آنجائیکه شناخت ملاکها و معیارهای ارزشیابی برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور امری ضروری است ، امید است مجموعه حاضر که مشتمل بر مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی خارج از کشور می باشد در انتخاب دانشگاه محل تحصیل و تسهیل در ارزشیابی بعد از بازگشت به کشور برای دانشجویانی عزیز مفید و موثر واقع گردد.

معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور

معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای گروه پزشکی خارج از کشور بر اساس محورهای زیرا نجام می پذیرد:

 1. معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 2. طول مدت دوره تحصیلی در مقاطع رشته های مختلف
 3. محتوای برنامه دوره های آموزی و میزان واحدها و دروس (علوم پایه و بالینی) گذرانده شده
 4. نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
 5. اظهار نظر سرپرستی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل به کشور مربوطه
 6. کاتالوگ و سایر مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بدیهی است تعیین اعتبار دانشگاه می تواند مختص به تعیین اعتبار تمام یا تعدادی از رشته های تحصیلی و یا مقاطع خاصی از یک رشته تحصیلی در دانشگاه مورد نظر باشد.

پزشکی

پزشکی عمومی

معیارهای ارزشیابی:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 • طول مدت دوره تحصیلی و محتوای برنامه دوره های آموزشی
 • نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
 • قبولی در امتحانات داخلی مورد نظر در ایران

ملاک های ارزشیابی از نظر طول دوره تحصیلی:

 1. حداقل طول دوره تحصیلی در مقطع دکترای پزشکی عمومی 6 سال (2 سال علوم پایه و 4 سال بالینی)
 2. حداقل طول دوره کارورزی در مقطع دکترای پزشکی عمومی به مدت 18 ماه

مراحل ارزشیابی

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی در ابتدا توسط کارشناسان اداره کل دانش آموختگان از نظر صحت صدور مدارک ، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل و مدت تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عمومی ارجاع و به شرح ذیل اتخاد تصمیم می گردد:

1- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، طول دوره تحصیل (حداقل 6 سال طول دوره تحصیلی) بررسی و درصورتی که مورد تایید قرار گیرد متقاضی بصورت واجد شرایط شرکت در امتحان پیش کارورزی (پره انترنی) شناخته می گردد و توسط اداره کل دانش آموختگان جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شود.

تبصره 1: حداقل طول دوره تحصیلی گذرانده شده مورد قبول (پس از کسر دوره کارورزی طی شده در خارج از کشور) جهت شرکت متقاضیان در امتحان پیش کارورزی 6 سال می باشد.

تبصره 2: متقاضیانی که طول دوره تحصیلی آنان (علوم پایه و بالینی) کمتراز 6 سال باشد جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی کسر دوره تحصیلی محاسبه شده می باشند. تعیین بخشهای آموزشی دوره تحصیلی به عهده کمیسیون ارزشیابی پزشکی است. بدیهی است طول مدت دوره مذکور از مدت کارورزی متقاضی کسر نخواهد گردید.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات زیر باشند از شرکت در امتحان پیش کارورزی معاف می باشند:

 • تمام مراحل ECFMG و یا USMLE آمریکا و کانادا
 • تمام مراحل امتحان PLAB رشته پزشکی انگلستان
 • کنکور انترنی فرانسه
 • امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشد.

2- مدارک تحصیلی متقاضیانی که پس از شرکت در امتحان پیش کارورزی موفق به دریافت نمره قبولی شوند جهت تعیین طول مدت کارورزی مجدداً در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مطرح می گردد و بر اساس دانشگاه محل تحصیلی و طول دوره کارورزی گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل خارج از کشور، مدت دوره کارورزی متقاضی تعیین وجهت گذراندن دوره مذکور به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردد.

تبصره 1: حداقل طول دوره کارورزی لازم در مقطع پزشکی عمومی 18 ماه می باشد.

تبصره 2: در مورد متقاضیانی که پس از اتمام دوره دانشجوئی (علوم پایه و بالینی) ، دوره کارورزی را در مراکز آموزشی معتبر دانشگاههای خارج از کشور نگذرانده باشند در صورت قبولی در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی 18 ماه دوره کارورزی در یکی از مراکز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور هستند.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاههای خارج از کشور که دارای یکی از شرایط زیر باشند از گذراندن دوره کارورزی مدت 18 ماه معاف بوده و صرفاً جهت آشنائی با نظام آموزشی بهداشتی درمانی کشور ایران ملزم به طی سه ماه دوره کارورزی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی ایران می باشد:

 • دارندگان گواهینامه پزشکی عمومی آمریکا و کانادا
 • کسانیکه دوره یکساله HOUSE JOB و دوره دو ساله (Senior HouseOfficer) و یک سال کار عملی بعنوان REGISTRAR را در مراکز آموزش پزشکی انگلستان انجام داده باشند.
 • افرادی که دوره 18 ماهه (ARZT IN PRAKTIKUM (AIP را در آلمان (بیمارستانهای رسمی دانشگاهی) طی نموده باشند.
 • داشتن گواهینامه Doctorat En Medicine فرانسه
 • داشتن گواهینامه های پزشکی عمومی سایر کشورهای که اعتبار گواهینامه به تائید شورای عالی ارزشیابی رسیده باشد.

تبصره 4: کسانیکه نتوانند در امتحان پیش کارورزی قبول شوند در صورت درخواست ارزشیابی در یکی از مقاطع لیسانی یا فوق لیسانس براساس ضوابط و شرایط انتقال در هر یک از دو مقطع همانند دانشجویان مردودی داخل کشور در مورد آنان عمل خواهد شد.

تبصره 5: ضوابط ارزشیابی فوق برای دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی که از تاریخ 28/4/77 شروع به تحصیل نموده اند قابل اجرا می باشد.

رشته های مختلف تخصصی پزشکی

 • اعتبار دانشگاه محل تحصیل دوره دکترای پزشکی عمومی و دوره تخصصی در خارج ازکشور بر اساس ضوابط وزارت متبوع
 •  طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های دوره آموزشی و سمت متقاضی در طی دوره تخصصی
 • مشخصات و نحوه اخذ مدرک تخصصی و نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی پزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع دوره دکترای پزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی می باشد.

دوره های فوق تخصصی

 • معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره فوق تخصصی بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصی طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (بورد تخصصی) قبلی متقاضی طبق ضوابط و مقررات آموزشی داخل کشور
 • طول و محتوای برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی و سمت متقاضی در طی دوره فوق تخصصی در خارج از کشور

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی خارج از کشور منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع تخصصی (دانشنامه تخصصی) و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) رشته گذرانده شده می باشد.

دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ)

 • معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره آموزش تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • مرتبط بودن عنوان رشته تکمیلی تخصص پزشکی (فلوشیپ) طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (رشته تخصصی-بورد) قبلی متقاضی، طبق ضوابط و مقررات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
 • طول و محتوای برنامه های آموزشی رشته تحصیلی
 • سمت متقاضی در طی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) منوط به انجام ارزشیابی مقطع دوره تخصصی پزشکی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) بعنوان پیش نیاز رشته مربوطه می باشد. طول مدت دوره تکمیلی مورد قبول حداقل 12 ماه آموزش تمام وقت می باشد.

دندانپزشکی

معیارهای ارزشیابی:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 • داشتن دیپلم کامل متوسطه
 • شرایط ورود به دوره دندانپزشکی عمومی
 • طول و محتوای برنامه تحصیلی

مراحل ارزشیابی:

1- مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع می گردد.

2- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیلات گذرانده شده ارزشیابی لازم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی شناخته می گردند.
تبصره: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل، طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون دندانپزشکی صورت می گیرد.

3- پس از ارزشیابی اولیه، چنانچه متقاضی واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی گردد، جهت گذراندن دوره تکمیلی (با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری) به دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی معرفی میگردد.

4- کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردند.

5- مدارک تحصیلی متقاضیانی که با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی طی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیده است در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی مطرح و تعیین ارزش میگردد.

تبصره: کلیه دانش آموختگان رشته دندانپزشکی پس از قبولی در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی و اخذ عنوان دکتری دندانپزشکی می توانند خدمات درمانی خود را ارائه نمایند.

رشته‌های ‌مختلف ‌تخصصی‌ دندانپزشکی‌

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل دوره تخصصی در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های آموزشی و عنوان یا سمت متقاضی در طی دوره تخصصی شرایط ورود به دوره تخصص دندانپزشکی

اصل: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تایید مقطع دوره دکترای دندانپزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای دندانپزشکی عمومی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانش آموختگان رشته دندانپزشکی در مقطع تخصصی خارج از کشور که مدارک آنان از یکی از دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده باشد:

 1. اصل آخرین مدرک تحصیلی خارجی که صحت صدور و تعلق آن به شخص به تصدیق و تایید (مهر و امضاء نمایندگی ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 2. فتوکپی از پشت و روی اصل آخرین مدرک تحصیلی تخصصی.
 3. اصل ریزنمرات تحصیلی برای کشورهایی که از طرف دانشگاه ریز نمره صادر می نمایند که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 4. فتوکپی از ریز نمرات
 5. اصل گواهی و فتوکپی طول دوره با ذکر برنامه آموزشی که از طرف دانشگاه محل تحصیل صادر شده باشد و به تایید نمایندگی (ج . ا. ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 6. ارائه اصل گواهی و فتوکپی آن در صورت داشتن عنوان یا پست در حین تحصیل در کشور مربوطه که از مراکز معتبر آموزشی دانشگاه یا سازمان نظام پزشکی صادر و به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 7. اصل پایان نامه تحصیلی (تز) و خلاصه ای از آن حداکثر در دو برگ و فتوکپی آن
 8. اصل و فتوکپی گواهی و شرط ورود به دوره تخصصی صادر از دانشگاه محل تحصیل که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) درکشور مربوطه رسیده باشد.
 9. کاتالوگ دانشکاه محل تحصیل
 10. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم در مورد آقایان (در صورت دارا بودن)
 11. اصل و فتوکپی مدرک قبلی (دکتری دندانپزشکی) در ایران یا خارج
  تبصره: دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی مقطع تخصص در صورتیکه مدرک قبلی آنان صادره از یکی از دانشگاههای معتبر در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد ملزم به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی می باشند که پس از ارزشیابی مقطع عمومی برابر نظر کمیسیون های مربوطه بررسی مدرک تخصصی امکان پذیر می باشد.
 12. ترجمه رسمی کلیه مدارک برای کشورهای غیر انگلیسی زبان

تبصره: کلیه مدارک تحصیلی خارجی پس از تایید (مهر و امضاء) نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه می بایست به تایید (مهر و امضاء) وزارت امور خارجه ایران نیز رسیده باشد.

داروسازی

ضوابط عمومی ارزشیابی مدارک بر اساس موارد مندرج در بخش پزشکی عمومی خواهد بود.

مصوبه بیست و یکمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/10/81 در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی و نحوه ادامه تحصیل دانشجویان و فارغ التحصیلان خارج از کشور رشته داروسازی

 1. مغایرت مصوبات جلسات پانزدهم و شانزدهم شورای آموزش داروسازی با مصوبات شورای دبیران و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، در جلسه آنیده شورای آموزش داروسازی و تخصصی اصلاح شود.
 2. دانشجوی مقطع کارشناسی داروسازی (‌B.S) خارج از کشور ، پس از انتقال به داخل جهت ادامه تحصیل بایستی تغییر رشته به رشته دیگری در مقطع کارشناسی بدهد.
 3. دانشجوی مقطع دکترای عمومی داروسازی خارج از کشور می‌تواند پس از انتقال به داخل در مقطع دکترای عمومی داروسازی ادامه تحصیل بدهد.
 4. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی داروسازی داخل کشور و یا خارج از کشور ، مدرک کارشناسی داروسازی دریافت می‌کنند و نمی‌توانند در مقطع دکترای عمومی داروسازی ادامه تحصیل دهند.
 5. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور می‌توانند در مقطع Ph.D. رشته های مرتبط داخل کشور (پس از قبولی در آزمونهای ورودی) ادامه تحصیل دهند.

علوم پایه پزشکی مقاطع B.S، M.S و Ph.D

ارزشیابی مدارک دانش آموختگان بر اساس ضوابط مندرج در جدول ذیل خواهد بود.

جدول شماره 4: ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پایه پزشکی

کشور

نوع مدرک تحصیلی شرایط ارزشیابی

چگونگی اخذدکترای داروسازی

آمریکا

Ph.D,M.s.B.S در صورت داشتن شرایط لازم لیسانس، فوق لیسانس. دکترای تخصصی

آلمان

Diplome

Dr.rer,nat

در صورت داشتن شرایط لازم

فوق لیسانس

دکتری تخصصی

انگلستان Ms.B.s

Ph.D,M.phil

در صورت داشتن شرایط لازم

لیسانس، فوق لیسانس.

فوق لیسانس ، پژوهشی، دکترای تخصصی یا دکترای پژوهشی

آرژانتین

Licenciado

سایر مدارک

در صورت داشتن شرایط لازم

لیسانس، بر اساس نظر کمیسیونها

اتریش

Magister

Dr.rer.nat

در صورت داشتن شرایط لازم

فوق لیسانس.

دکتری تخصصی

ایتالیا

Dottore 4 ساله

Dottore 5 ساله

Dottorato Di.ricerca

در صورت داشتن شرایط لازم

لیسانس.

فوق لیسانس

دکتری Ph.D پژوهشی

اسپانیا

Licenciada در صورت داشتن شرایط لازم لیسانس
بلژیک  دوره های سه ساله و چهار ساله در صورت داشتن شرایط لازم

با نظر کمیسیونها

پاکستان

Ph.D,M.s.B.S در صورت داشتن شرایط لازم

با نظر کمیسیونها

ترکیه

Lisanse

Yuksek Lisons

Ph.D

در صورت داشتن شرایط لازم

لیسانس.

فوق لیسانس

دکتری  تخصصی

سوئد

دوره های سه ساله و چهار ساله

Ph.D

در صورت داشتن شرایط لازم

پس از طی دوره تکمیلی لیسانس.

با نظر کمیسیون

دکتری Ph.D) )پژوهشی

فرانسه

Maitrise

D.E.A

Ph.D

در صورت داشتن شرایط لازم

لیسانس.

فوق لیسانس

دکتری  تخصصی

فیلیپین

Ph.D,M.s.B.S در صورت داشتن شرایط لازم با نظر اعضا کمیسیونها
هندوستان Ph.D,M.s.B.S در صورت داشتن شرایط لازم

با نظر اعضا کمیسیونها

کشورهای بلوک شرق

Ph.D,M.s.B.S در صورت داشتن شرایط لازم

با نظر اعضا کمیسیونها

شرایط لازم: سنوات تحصیلی، تعداد واحداهای گذرانده شده معدل، در صورت داشتن پایان نامه، تحقیقاتی بودن آن می باشد.

-سایر مدارک  دانشگاهی دریافتی با نظر کمیسیونهای ارزشیابی و براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی تعیین  ارزش می گردد.

تبصره: کسانیکه از تاریخ 1/1/81 به بعد مقطع Ph.D را در یکی از دانشگاههای خارج از کشور شروع نموده اند  ملزم به کذرانده Course بر اساس سیستم آموزشی داخل کشور می باشند، در غیر اینصورت مدارک آنان بعنوان دکتری (Ph.D) پژوهشی تعیین ارزش میگردد.

کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق

بر اساس مصوبه شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی دانشجویانی که تا تاریخ 11/10/80 معادل 1/1/2002 میلادی دانش آموخته می شوند با توجه به شرایط زیر ارزشیابی می گردد. بدیهی است مدارک دانش آموختگانی که بعد از تاریخ فوق دانش آموخته می شوند قابل ارزشیابی نخواهد بود.

شرایط عمومی:

برای ارزشیابی دانش آموختگان دانشگاههای مشترک المنافع در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی عبارتند از:

الف) خروج قانونی از کشور

ب) طی دوره کامل رشته مربوطه و کسب موفقیت

ج) رعایت سقف سنوات مجاز تحصیل

شرایط اختصاصی:

الف) دانش آموختگان رشته پزشکی:

علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی موظفند در امتحان جامع علوم پایه شرکت و پس از موفقیت در آن در امتحان جامع پیش کارورزی شرکت و حد نصاب نمره را اخذ تا جهت طی دوره کارورزی و ارائه پایان نامه معرفی گردند.

ب) دانش آموختگان رشته دندانپزشکی:

دانش آموختگان این رشته علاوه بر شرایط عمومی موظف به شرکت در امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و کسب نمره قبولی می باشند، در صورت موفقیت برای دوره تکمیلی 4 ساله اختصاصی (کلینیکی و  پاراکلینیکی) به دانشگاههای واجد شرایط بر اساس ضوابط و مصوبات معرفی خواهند شد.

ج) دانش آموختگان رشته داروسازی:

این قبیل دانش آموختگان علاوه بر شرایط عمومی بایستی مراحل زیر را طی نمایند:

1) شرکت و موفقیت در امتحان علوم پایه.

2) شرکت در امتحان ارتقاء مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکترا و کسب موفقیت در آن، که در اینصورت مدارک آنها به عنوان دانش آموخته دوره کارشناسی ارزشیابی خواهد گردید. دانش آموخته می تواند در مقطع بالاتر بر اساس ضوابط و مصوبات ادامه تحصیل دهد.

ملاحظات:

الف) تعداد دفعات مجاز به شرکت در امتحان و نیز ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل مطابق مقررات کامل دانشجویان داخل خواهد بود.

ب) کل هزینه های طی دوره تکمیلی مطابق آئین نامه به عهده دانشجو است.

ج) دانشجویانی که با شرکت به تعداد دفعات مجاز در امتحانات علوم پایه و یا امتحان جامع پیش کارورزی موفق به کسب نمره قبولی نگردند صرفاً برای دوره های  کاردانی و کارشناسی ارزشیابی می شوند.

د) دانشجویان بعد از ورود به دانشگاههای داخل کشور مشمول کلیه قوانین و آئین نامه های آموزشی داخل کشور خواهند بود.

منبع: وبسایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مشاوره رایگان کلیک کن