بورسیه تحقیقاتی استرالیا – Bond University

بورسیه تحقیقاتی Bond University

بورسیه تحقیقاتی استرالیا – Bond University

بورسیه تحقیقاتی استرالیا – Bond University

بورسیه تحقیقاتی Bond University

بورسیه تحقیقاتی Bond University به عنوان اولین دانشگاه خصوصی (غیر انتفاعی) در استرالیا به منظور توسعه روابط بین المللی در مسائل آکادمیک و برای متقاضیان ممتاز بین المللی که قصد ادامه تحصیل در استرالیا در مقطع دکترا (تحقیقاتی) دارند برای سال 2017 ارائه می شود.

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-o6fpx0′]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-81c5w’][/av_font_icon] مطلب مرتبط: تحصیل در استرالیا

[/av_promobox]

مقطع

دکترا (تحقیقاتی)

رشته

تمامی رشته های ارائه شده توسط Bond University

موارد تحت پوشش بورسیه تحقیقاتی Bond University

این بورسیه شامل پوشش هزینه های تحصیل و زندگی دانشجویان در طول دوره دکترا می باشد. مبلغ این بورسیه برای هر فرد سالیانه 26.682 دلار می باشد.

شرایط مورد نیاز برای دریافت بورسیه تحقیقاتی Bond University

این بورسیه به دانشجویان فعلی و افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا Bond University در سال 2017 دارند ارائه می شود. متقاضیان دریافت این بورسیه باید در ابتدا برای اخذ پذیرش در یکی از رشته های ارائه شده توسط دانشگاه باند اقدام نمایند و پس از دریافت پذیرش قطعی، پرونده آنها برای دریافت بورسیه بررسی خواهد شد.

برای اطلاع از نحوه اخذ پذیرش از Bond University و مدارک لازم به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-kdqt50′]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-iyjbec’][/av_font_icon] اخذ پذیرش از Bond University

[/av_promobox]

چگونگی درخواست برای بورسیه تحقیقاتی Bond University

متقاضیان دریافت این بورسیه باید از طریق ثبت نام آنلاین در وبسایت دانشگاه درخواست خود را ارائه نمایند. مراحل ثبت نام آنلاین به صورت زیر می باشد:

مرحله اول: در ابتدا و قبل از اقدام برای اخذ پذیرش از Bond University باید متقاضیان HDR Expression of Interest (انگیزه نامه) را از طریق پرتال موجود در وبسایت تکمیل و ارسال نمایند و در صورت پذیرش درخواست از سوی دانشگاه، متقاضی می تواند پروسه اخذ پذیرش را آغاز کند. برای اطلاع از نحوه ارائه HDR Expression of Interest به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-h7lsr8′]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-gfvfec’][/av_font_icon] ارائه HDR Expression of Interest

[/av_promobox]

مرحله دوم: در این مرحله متقاضیان باید استاد راهنمای خود را در مقطع دکترا مشخص کنند. برای مشاهده لیست اساتید راهنما در Bond University به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-effeic’]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-c8yop0′][/av_font_icon] لیست اساتید راهنما در Bond University

[/av_promobox]

مرحله سوم: ذر این مرحله متقاضی پس از دریافت تاییدیه از استاد راهنما می تواند برای اخذ پذیرش از طریق ثبت نام آنلاین اقدام کند. برای ثبت نام آنلاین به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-12yt1g’]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-9p502c’][/av_font_icon] ثبت نام آنلاین

[/av_promobox]

مرحله چهارم: در این مرحله و پس از دریافت پذیرش قطعی از دانشگاه در مقطع دکترا می توانید برای درخواست بورسیه از طریق آنلاین اقدام کنید. برای درخواست بورسیه از طریق آنلاین به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-7xomes’]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-5kf4v8′][/av_font_icon] درخواست بورسیه

[/av_promobox]

توجه: در مورد این بورسیه، خدمات تحصیلی و مشاوره از طرف موسسه ارائه نمی شود بنابراین توصیه میکنیم متقاضیان عزیز برای کسب اطلاعات تکمیلی به لینک پایین مراجعه کنند و مراحل ثبت نام را شخصاً انجام دهند.

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=’custom’ box_custom_font=’#0070e8′ box_custom_bg=’#dbdbdb’ box_custom_border=’#dbdbdb’ av_uid=’av-4tgevo’]

[av_font_icon icon=’ue8bf’ font=’fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’20px’ position=’right’ color=” av_uid=’av-2ftmxw’][/av_font_icon] لینک بورسیه تحقیقاتی Bond University

[/av_promobox]

آخرین مهلت ثبت نام

متقاضیان دریافت بورسیه تحقیقاتی Bond University تا تاریخ 31 مارس 2017 فرصت دارند.