تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشوراعتبار دانشگاه و مدارک آن، فاکتوری مهم در انتخاب محل تحصیل در خارج از کشور است. وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران سالانه فهرستی از دانشگاه های مورد تأیید خود را منتشر می کنند که برای آنهایی که می خواهند پس از اتمام تحصیل، به ایران برگردند، مرجع تشخیص دانشگاه های معتبر است. این دو وزارتخانه همچنین رشته های تحت نظارت خود و شیوه ارزشیابی و تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور را مشخص می کنند.

تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

رشته من زیر نظر کدام وزارتخانه است؟

شما باید ببینید دانشگاه مورد نظرتان در فهرست دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم یا وزارت بهداشت قرار دارد یا خیر؛ اما در فهرست کدام وزارتخانه باید نام دانشگاه انتخابی خود را جستجو کنید؟ این موضوع، به رشته انتخابی تان بستگی دارد. برخی رشته ها به وضوح مشخصند اما برخی از رشته ها نیاز به کسب اطلاع دارند و بهترین منبع هم در این مورد، فهرست هایی هستند که خود این دو وزارتخانه منتشر می کنند.

فهرست رشته های وزارت علوم

فهرست رشته های وزارت علوم را می توانید از اینجا داونلود کنید. طبق اعلام این وزارتخانه «سایر رشته ها مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد».

فهرست رشته های وزارت بهداشت

[mks_toggle title=”کاردانی” state=”close “]

 • اتاق عمل
 • بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 • بهداشت عمومی (دو گرایش)
 • بهداشت محیط
 • بهورزی
 • تکنسین پروتزهای دندانی
 • تکنسین سلامت دهان
 • تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی)
 • تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت
 • علوم آزمایشگاهی
 • فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
 • مدارک پزشکی
 • هوشبری

[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”کارشناسی” state=”close “]

 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (پ)
 • بهداشت عمومی (ن/پ)
 • بینایی سنجی (پ)
 • بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها (پ)
 • پرستاری (ن/پ)
 • تکنولوژی اتاق عمل (ن/پ)
 • تکنولوژی پرتودرمانی (ن/پ)
 • تکنولوژی پرتوشناسی (ن/پ)
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای (ن/پ)
 • ساخت پروتزهای دندانی (ن/پ)
 • شنوایی شناسی (پ)
 • علوم آزمایشگاهی (ن/پ)
 • علوم تغذیه (پ)
 • علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی (پ)
 • علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)،(پ)
 • فناوری اطلاعات سلامت (پ)
 • فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (ن/پ)
 • فیزیوتراپی (پ)
 • کاردرمانی (پ)
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (پ)
 • گفتاردرمانی (پ)
 • مامایی (ن/پ)
 • مدارک پزشکی (ن/پ)
 • مددکاری اجتماعی (پ)
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پ)
 • مراقبت سلامت (پ)
 • مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (ن/پ)
 • مهندسی بهداشت محیط (ن/پ)
 • هوشبری (ن/پ)

[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”کارشناسی ارشد ناپیوسته” state=”close “]

 • اپیدمیولوژی
 • ارزیابی فناوری سلامت ( HTA)
 • ارگونومی
 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
 • اقتصاد بهداشت
 • اکولوژی انسانی
 • انفورماتیک پزشکی
 • انگل شناسی پزشکی
 • ایمنی شناسی پزشکی
 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • آموزش پزشکی
 • آموزش جامعه نگر در نظام سلامت (دوره مجازی)
 • آموزش هوشبری
 • برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 • بهداشت روان
 • بهداشت محیط – بهداشت پرتوها
 • بهداشت محیط – سم شناسی محیط
 • بهداشت و ایمنی موارد عذایی
 • بینایی سنجی
 • بیوشیمی بالینی
 • پدافند غیرعامل در نظام سلامت
 • پرستاری اورژانس
 • پرستاری توانبخشی
 • پرستاری داخلی – جراحی
 • پرستاری سالمندی
 • پرستاری سلامت جامعه
 • پرستاری کودکان
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • پرستاری نظامی
 • تاریخ علوم پزشکی
 • ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
 • تغذیه بالینی
 • تغذیه ورزشی
 • تکنولوژی اتاق عمل
 • تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
 • تکنولوژی گردش خون
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 • رادیوبیولوژی
 • رفاه اجتماعی
 • روان پرستاری
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانشناسی سلامت
 • زیست فناوری پزشکی
 • ژنتیک انسانی
 • ژورنالیسم پزشکی
 • سایبرنتیک پزشکی
 • سلامت از دور
 • سلامت سالمندی
 • سلامت و ترافیک
 • سم شناسی
 • شنوایی شناسی
 • شیمی دارویی
 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • علوم تشریحی
 • علوم تغذیه
 • علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
 • علوم حدبث اخلاق و آداب پزشکی
 • علوم داروهای پرتوزا
 • علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشت)
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • فناوری تصویربرداری پزشکی
 • فیزیک پزشکی
 • فیزیوتراپی
 • فیزیوتراپی ورزشی
 • فیزیولوژی
 • قارچ شناسی پزشکی
 • کارآفرینی در نظام سلامت
 • کاردرمانی
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
 • گفتار درمانی
 • مامایی
 • مددکاری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
 • مدیریت پرستاری
 • مدیریت توانبخشی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • مشاوره در مامایی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مهندسی بهداشت محیط
 • مهندسی بهداشت محیط- بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری
 • مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند
 • مهندسی بهداشت محیط – مدیریت کیفیت هوا
 • مهندسی بیمارستان
 • مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)
 • مهندسی پزشکی (زیست موارد)
 • میکروب شناسی پزشکی
 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • نانوفناوری پزشکی
 • نظارت بر امور دارویی
 • ویروس شناسی پزشکی

[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”دکترای تخصصی PHD” state=”close “]

 • اپیدمیولوژی
 • اخلاق پزشکی
 • ارگونومی
 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
 • اقتصاد سلامت
 • اقتصاد و مدیریت دارو
 • انفورماتیک پزشکی
 • انگل شناسی پزشکی
 • ایمنی شناسی پزشکی
 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • آموزش پزشکی
 • آینده پژوهی سلامت
 • بافت شناسی پزشکی
 • باکتری شناسی پزشکی
 • برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 • برونئومیکس کاربردی
 • بهداشت باروری
 • بهداشت حرفه ای
 • بهداشت محیط
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • بینایی سنجی
 • بیوشیمی بالینی
 • بیولوژی تولیدمثل
 • پرستاری
 • پزشکی ملکولی
 • تاریخ علوم پزشکی
 • توکسین های میکروبی
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
 • داروسازی سنتی
 • داروسازی هسته ای
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی نظامی
 • زیست پزشکی سامانه ای
 • زیست فناوری پزشکی
 • زیست فناوری دارویی
 • زیست موارد دارویی
 • زیست موارد دندانی
 • ژنتیک پزشکی
 • سالمندشناسی
 • سلامت در بلایا و فوریت ها
 • سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
 • سلامت و رفاه اجتماعی
 • سم شناسی
 • سیاست های غذا و تغذیه
 • سیاستگذاری سلامت
 • شنوایی شناسی
 • شیمی دارویی
 • شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی
 • طب سنتی ایرانی
 • علوم اعصاب
 • علوم بیومدیکال مقایسه ای
 • علوم تشریحی
 • علوم تغذیه
 • علوم سلولی کاربردی
 • علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
 • علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری سلولی ملکولی)
 • علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری عصبی)
 • فارماسیو تیکس
 • فارماکوکنوزی
 • فارماکولوژی پزشکی
 • فیزیک پزشکی
 • فیزیوتراپی
 • فیزیولوژی
 • فیزیولوژی ورزش
 • فیزیولوژی هوافضا
 • قارچ شناسی پزشکی
 • کاردرمانی
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 • گفتاردرمانی
 • مامایی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت اطلاعات سلامت
 • مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مشاره توانبخشی
 • مطالعات اعتیاد
 • مهندسی بافت
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • مهندسی پزشکی (رباتیک)
 • نانوفناوری پزشکی
 • نانوفناوری دارویی
 • ویروس شناسی پزشکی

[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”دکترای عمومی” state=”close “]

 • پزشکی
 • داروسازی
 • دندانپزشکی

[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”سایر دوره ها” state=”close “]

 • دکترای بهداشت عمومی (DrPH)
 • مدیرریت بیمارستانی (MBA)
 • مدیریت دارو (MBA)

[/mks_toggle]

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت

وزارت علوم و وزارت بهداشت سالانه فهرست دانشگاه های مورد تأیید خود را برای تحصیل در خارج از کشور منتشر می کنند و باید دقت کنید که نام دانشگاه یا دانشگاه های مورد نظرتان را در آخرین و به روزترین فهرست جستجو کنید؛ چون هرساله برخی از دانشگاه ها و کشورها به این دو فهرست اضافه و برخی هم از آن حذف می شوند.

آخرین فهرست دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

جدیدترین فهرست دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت

ارزشیابی و تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

دو وزارتخانه علوم و بهداشت، ضوابط و مقررات ارزشیابی و تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور را در قالب آئین نامه های جداگانه ای تنظیم و اعلام کرده اند.

ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور – وزارت علوم

ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور – وزارت بهداشت

ارزشیابی و تأیید مدارک علوم پزشکی خارج از کشور

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور در گروه پزشکی براساس محورهای زیر انجام می پذیرد:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل براساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 • طول دوره تحصیلی در مقاطع رشته های مختلف
 • محتوای برنامه دوره های آموزی و میزان واحدها و دروس (علوم پایه و بالینی) گذرانده شده
 • نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک شده است
 • اظهارنظر سرپرستی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشور مربوط
 • کاتالوگ و سایر مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

تأیید مدارک علوم پزشکی دانشگاه های نامعتبر

برای تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور، مطمئنا دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت در اولویت هستند ولی در صورت تحصیل در دانشگاه های دیگر هم می توان با گذراندن مراحلی، مدرک تحصیلی خود را به تأیید این وزارتخانه رساند. به این منظور صاحب مدرک باید یکی از شرایط زیر را احراز کند:

 • گرفتن مدرک در مقطع بالاتر، از دانشگاهی مورد تأیید؛ برای مثال اگر یک نفر، از دانشگاهی غیرمعتبر در دوره دکترای پزشکی عمومی فارغ‌ التحصیل شده و سپس دوره تخصص خود را در یک دانشگاه معتبر گذرانده باشد، مدرک او قابل تأیید است.
 • شرکت و قبولی در آزمون ‌های معتبر بین ‌المللی از نظر شورایعالی ارزشیابی که در آئین ‌نامه ارزشیابی وزارت بهداشت نام آنها ذکر شده است.
 • ارزشیابی مدارک و دریافت مجوز کار از کشورهایی که دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت دارند.

نکته ای دیگر درباره تأیید مدارک دانشگاه های خارج از کشور

اعتبار مدارک دانشگاه محل تحصیل، تنها در صورتی که قصد بازگشت به ایران را دارید، اهمیت ندارد و به طور کلی باید به این موضوع توجه کنید که آیا مدرک تحصیلی شما را در کشور مورد نظرتان برای کار کردن، معتبر می دانند یا خیر. این نکته را در نظر بگیرید که برخی دانشگاه های معتبر در بسیاری از نقاط دنیا، مورد تأیید وزارت علوم یا بهداشت ایران نیستند. عکس این موضوع هم می تواند صادق باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *