زمان قانونی حضور دانشجویان خارج کشور کاهش یافت

زمان قانونی حضور دانشجویان خارج کشور

زمان قانونی حضور دانشجویان خارج کشور کاهش یافت

زمان قانونی حضور دانشجویان خارج کشور

سید عبدالحمید انگجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت شیوع ویروس کرونا و با هدف ارائه تسهیلات به دانشجویان، زمان قانونی حضور دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به استناد گذرنامه، برای پذیرفته شدگان بهمن ۹۸ و پس از آن در تمامی مقاطع تحصیلی کاهش یافت.

 وی افزود: علت ارائه این تسهیلات این است که به علت شیوع ویروس کرونا، تأمین شرط حداقل مدت اقامت حضوری در کشور محل تحصیل که بخشی از شرایط ارزشیابی مدارک خارج از کشور است با مشکل مواجه شده است، به صورتی که دانشجویان به اجبار برای مدتی از حضور در محل تحصیل محروم می شوند.

مدیرکل امور دانش آموختگان افزود: برای مساعدت این دسته از دانشجویان، حداقل مدت زمان حضور برای مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی تا دکترا) براساس جدول پیوست کاهش می یابد.

انگجی تأکید کرد: این تخفیف فقط مربوط به دوره بیماری کرونا بوده و به تشخیص اداره کل امور دانش آموختگان (و خارج از اختیار دانشجو بودن) قابل اعمال است.

وی افزود: این حداکثر مساعدت قابل اجرا بوده و در صورت کاهش بیشتر حضور، مدرک غیرحضوری محسوب شده و قابل ارزشیابی نخواهد بود. هرچند همچنان تأکید بر این است که تحصیلات منطبق با ضوابط و مقررات عمومی مندرج در وبگاه اداره کل دانش آموختگان به نشانی grad.saorg.ir بصورت حضوری ‌باشد.

زمان قانونی حضور دانشجویان خارج کشور

دوره تحصیلی طول دوره تحصیلی حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری

حداقل مدت اقامت

دانشجویی لازم برای

تحصیلات نیمه‌حضوری

حداقل مدت اقامت

دانشجویی با توجه

به شیوع ویروس کرونا

از بهمن ماه ۹۸

کاردانی ۲۴ ماه ۱۶ ماه ۱۰ ماه
کارشناسی 3 ساله ۳۶ ماه ۲۳ ماه ۱۴ ماه
کارشناسی 4 ساله ۴۸ ماه ۳۰ ماه ۱۸ ماه
کارشناسی‌ارشد 1 ساله ۱۲ ماه ۹ ماه ۶ ماه
کارشناسی ‌ارشد 2 ساله ۲۴ ماه ۱۲ ماه ۹ ماه
کارشناسی‌ارشد 5 ساله ۶۰ ماه ۳۶ ماه ۲۴ ماه
دکترا ۳۶ تا ۴۸ ماه ۲۴ ماه ۱۴ ماه ۱۲ ماه

مدیرکل امور دانش آموختگان افزود: حداکثر کاهش مدت زمان اقامت دانشجویی برای تحصیلات حضوری پس از بررسی و تشخیص اداره کل دانش آموختگان در مقطع دکترا ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد پنج ساله ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد دوساله ۳ ماه، کارشناسی ارشد یک ساله ۳ ماه، کارشناسی ارشد چهارساله ۱۲ ماه، کارشناسی سه ساله ۹ ماه و کاردانی ۶ ماه است.

وی گفت: در غیراینصورت طبق ضوابط (ماده ۴ بندهای ۲ و ۳ و  نیز توضیح بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه) دوره، مجازی تلقی شده و مدارک صادرشده، قابل ارزشیابی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.