سوالات متداول معافیت تحصیلی

سوالات متداول معافیت تحصیلی

سوالات متداول معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی

در این قسمت شرایط و ضوابط مربوط به معافیت تحصیلی مشمولانی که قصد خروج از کشور را دارند بررسی می شود و همچنین سوالات متداول معافیت تحصیلی پاسخ داده شده است.

» مطلب مرتبط: شرایط اخذ معافیت تحصیلی

» مطلب مرتبط: خروج محصلین از کشور

» مطلب مرتبط: سوالات متداول خروج از کشور

 

(منبع : وبسایت سازمان وظیفه عمومی ناجا)

از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند و تاشش ماه فرصت دارند خود را به سازمان معرفی نمایند.

 

حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر تا 18/8/91 فرصت معرفی خود را دارد.

 

حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

 مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که در تیرماه 1391 فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراجی محسوب شوند تا پایان تیر ماه 92 مهلت معرفی خواهد داشت. همچنین از تاریخ فراغت، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان برای شرکت در آزمون دانشگاهها، تا پایان شهریور سال بعد از فراغت از تحصیل، مهلت معرفی دارند.)

 

دانش آموزانی که از مهر91 در پایه اول مقطع متوسطه یا پایین تر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند، رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

 

دانش آموزی که از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان 22 سالگی و رشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

 

آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟

بله در صورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تا پایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

 

آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟

اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تا پایان مهلت یکساله و پس از معرفی تا موعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند

مثال : دانش آموزمتولد 15/8/70 که در مهر 91 در پایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه مشمول مذکور تا 15/8/92 فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا15/8/93 به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ 15/8/93 درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

 

آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

 

متولدین سه ماه اول سال 71 در سال های قبل که در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا 18/8/90 (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فرصت معرفی داشته اند در صورت عدم معرفی از تاریخ 19/8/90 وارد غیبت شده اند .

 

متولدین سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل که درخرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟

اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان 18/9/90 بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین در قانون جدید برخوردار بوده و تا خرداد 91 مهلت معرفی خواهند داشت.

 

با عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

 

موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از 22/4/90 از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟

اینگونه مشمولان چنانچه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند و می بایست سریعاً خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.

مثال: دانش آموزی که در تاریخ 1/3/90 ترک تحصیل یا اخراج شده باشد، با لحاظ مهلت 4 ماهه حداکثر تا1/7/90 مهلت معرفی داشته فلذا از آن تاریخ وارد غیبت گردیده و می بایست سریعاً خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

 

موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک تحصیل ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان به لحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاریخ 22/8/90(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

اینگونه  دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج  یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

مثال: مشمول متولد 15/06/71 که در تاریخ 22/6/90 از تحصیل انصراف داده است با توجه به مهلت 4 ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا 22/10/90 فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعد از تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده، فلذا مشمول تا22/6/91 مهلت معرفی خواهد داشت.

 

مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟

مشمولانی که از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

 

مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت 1 ساله پس از تاریخ وقوع انصراف، ترک تحصیل، اخراج قرار می گیرند؟

مشمولانی که از تاریخ 22/4/90 به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند.

 

آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفاً 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجدداً با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط :

1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت).

2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد.

3- انصراف از تحصیل در مقطع، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد.(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)

4- مقطع جدید، تکراری نباشد. (یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)

 

مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاه پذیرفته شوند مجاز به تحصیل خواهند بود و در صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت). منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، لیکن بعد از اعزام به خدمت، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .

بدیهی است زمان اعلام قبولی در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی خواهد شد و در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .

مثال: فارغ التحصیل 1/4/91 در مقطع متوسطه که حداکثر تا 1/4/92 قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.

 

فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال 90 شرط ثبت نام یا قبولی دردانشگاه آیا حق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان شهریور تلقی می گردند تا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند.

 

آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

بلی در صورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.(به دوره دانشپذیری در دانشگاه پیام نور، معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد و صرفاً از زمان قبولی قطعی و دانشجویی وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتن شرایط معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.)

 

آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟

در صورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی و بالاتر ترخیص از خدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

 

دانشجویانی که با انصراف ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

 

آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 

سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع  تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

 

چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور، چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه باشند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

 

آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

 

آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟

خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

 

چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟

مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.(ودیعه لازم فعلاً 15 میلیون تومان وجه نقد می باشد.)

 

آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

بله دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.

 

آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و … ) تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازند چنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد، در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و …) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود.

 

آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

 

طلاب حوزه های علمیه پس از انصراف یا اخراج از حوزه علمیه در چه صورت مجاز به ادامه تحصیل می باشند؟

طلاب حوزه های علمیه در صورت اخراج و یا انصراف از تحصیل تا پایان خدمت و یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .

دیدگاه (21)

 • خضر پاسخ

  سلام وقت بخیر.خواهشا جواب دهید.من دانشجو کارشناسی هستم.در طی مدت۴ سال معافیت تحصیلی توانستم مدرک کاردانی بگیرم.أیا میتوانم در خوان سال در کنکور شرکت کنم و اگر در دانشگاه پذیرفته بشوم نظام وظیفه برای من ۴ سال دیگر معافیت صادر میکند؟؟

  6 اردیبهشت 1400 در 17:56
  • شیرین اهتمامی پاسخ

   سلام وقت بخیر
   بهتره برای اطلاعات دقیقتر از اداره نظام وظیفه پیگیری کنید

   28 اردیبهشت 1400 در 09:50
 • سهیل پاسخ

  سلام لطف کنید جواب بدید
  متاسفانه بنده بخاطر سهل‌انگاری برگه معافیت تحصیلی‌رو گم کردم.
  الان هم لازمش دارم
  چیکار باید کنم آیا دوباره میدن؟

  7 اسفند 1399 در 10:36
  • شیرین اهتمامی پاسخ

   سلام وقت بخیر آقای سهیل
   از اداره نظام وظیفه باید پیگیری کنید

   9 اسفند 1399 در 10:03
 • شایان پاسخ

  سلام خسته نباشید
  دانشجوی کاردانی بودم ورودی بهمن ۹۶ و تا اخر ۳۰/۱۰/۹۹معافیت تحصیلی دارم و کارشناسی قبول شدم که تاریخ ثبت نامم ۱بهمن ۹۹میباشد چیکار باید کنم ایا غیبت میخورم و نمیتونم ثبت نام شوم؟

  5 آبان 1399 در 11:54
 • توحید احمدزاده پاسخ

  با سلام بنده در سال ۹۴ کنکور سراسری دادم و از رشته تربیت بدنی از دانشگاه پیام نور تبریز قبول شدم و معافیت تحصیلی به من دادن که مدتش ۵ سال بود ولی سال بعد دوباره کنکور دادم و دوباره از همون رشته ولی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روزانه قبول شدم
  و معافیت تحصیلی من همون ۵ سال بود که از سال ۹۴ شروع شده بود یعنی معافیت من تا ۹۹/۶/۳۱ بود الان هم دانشگاه رو تموم کردم ولی چون به خاطر کرونا به درازا کشید هنوز کاراهای مربوط به تسویه مونده که الان هنوز تاریخ ۹۹/۷/۶ هست تموم نشده و کنکور ارشد هم دادم ولی نتیجه هنوز نیومد
  میخاستم بدونم تا زمانی که نتیجه نیومده و تکلیف من مشخص نیست که دانشگاه قبول بشم یا خدمت سربازی برم آیا نیازی هست دوباره معافیت رو تمدید کنم یا ۱ سال وقت دارم

  6 مهر 1399 در 20:48
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   سلام آقای احمد زاده
   موارد اینچنینی رو از دانشگاه جویا بشید حتما راهنماییتون میکنند

   9 مهر 1399 در 15:08
 • سهیل پرج پاسخ

  سلام خواهش میکنم جواب بدید ببینید من بهمن امسال یعنی بهمن ۹۸ فارق التحصیل شدم درواقع ۷ ترمه تموم کردم الان میخوام‌بدونم باز میتونم واسه کنکور ارشد بعدی شرکت کنم؟ ارشد امسال رو دادم خوب نبود 🙁 یعنی مگه ۵ سال نیس معافیت کارشناسی پیوسته؟ 🙁 یعنی چون ۷ ترمه تموم کردم سوخت میشه؟؟؟

  14 شهریور 1399 در 02:29
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   سلام آقای پرج
   موسسه ما خدمات اعزام به خارج از کشور داره.
   اطلاعات این چنینی رو با نظام وظیفه باید چک بفرمایید

   15 شهریور 1399 در 12:51
 • مهدی پاسخ

  سلام. خسته نباشید!
  من دانشجوی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی سال گذشته هستم و الان در فرجه یک ساله بعد از فارغ التحصیلی می باشم. من از یکی از دانشگاه های امریکا برای مقطع دکتری مستقیم پذیرش دارم ولی چون شرایط به خاطر کرونا ناپایدار است میخواهم از طریق کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد در ایران شوم و در حین تحصیل برای گرفتن ویزا امریکا اقدام کنم و بعد از گرفتن ویزا، از دانشگاه ارشد انصراف داده و با پذیرش امریکا برای مقطع دکتری درخواست معافیت تحصیلی دهم. میخواستم ببینم از آنجایی که من فرجه ی یکساله بعد از فارغ التحصیلی خود را مصرف کرده ام, ایا انصراف از مقطع ارشد مشکلی برای گرفتن معافیت تحصیلی دکتری پس از انصراف ایجاد می کند یا خیر؟
  همچنین میخواستم ببینم ایا شرکت شما امکان ارائه مشاوری با تجربه در این زمینه دارد که در ازای پرداخت هزینه، من را در مراحل مختلف پروسه گرفتن معافیت تحصیلی و خروج از کشور به درستی راهنمایی نماید؟
  با تشکر

  24 مرداد 1399 در 12:28
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   سلام آقای قمصری
   بهتره برای اطمینان از مورتون چون خاص به نظام وظیفه مراجعه کنید و از اونجا جویا بشید

   27 مرداد 1399 در 17:27
 • saman پاسخ

  سلام خسته نباشید،من شهریور سال پیش مدرک لیسانس گرفتم امسال کنکور دارم،جواب هم اواسط شهریور میاد،الان من غیبت میخورم تا زمان ثبت نام یا نه؟

  9 اردیبهشت 1399 در 14:06
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   اقای سامان سلام
   با توجه به روال عادی که مهر ماه ثبت نام دانشگاه ها هستش و شما شهریور درستون رو تمام کردید خیر.
   اگر هم ۱ الی ۲ ماه تاخیر بیوفته چون شما تاثیری تو روند نداشتید، غیبت موجه خواهد بود.
   منبع: سایت نظام وظیفه -> قسمت قوانین و مقررات -> اعزام به خدمت -> توجیه غیبت
   اطلاعات بیشتر رو اینجا میتونید مطالعه کنید

   11 اردیبهشت 1399 در 12:01
 • Lio پاسخ

  سلام .من یک پشت کنکوری هستم
  امسال در ۲/۳ به سن ۱۸سالگی رسیدم ،بعد از اینکه امتحانات شهریورم رو دادم معافیت تحصیلی رو گرفتم ،تاریخ انتهاش ۱۳۹۹/۶/۱
  آیا میتونم سال ۹۹ بدون هیچ مشکلی بعد از کنکور وارد دانشگاه بشم ؟
  جواب لطفا …ممنونتون میشم

  17 مهر 1398 در 12:38
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   سلام
   این موارد رو با مشاورین کنکور مطرح کنید.
   زمینه ی فعالیت موسسه ما اعزام به خارج از کشوره

   27 آذر 1398 در 13:48
  • بنیامین پاسخ

   سلام،من ۱۹ تیر ۹۹ به ۱۸ سالگی تمام رسیدم و ۱۴ تیر فارغ التحصیل شدم، اما امسال میخوام پشت کنکور بمونم و سال بعد یعنی ۱۴۰۰ کنکور بدم و وارد دانشگاه بشم، تا کی فرصت دارم برای معافیت تحصیلی به پلیس +۱۰ مراجعه کنم؟

   3 شهریور 1399 در 13:46
 • سجاد پاسخ

  با سلام.من متولد 1378/10/27 هستم و شهریور امسال یعنی شهریور 98 امتحان مردودی پیش دانشگاهیم شرکت کردم و اگر این امتحان قبول بشم فارغ التحصیل میشم و معافیت تحصیلی من هم تا 1مهر 98 هست و اولین کنکورم هم امسال سال 98 شرکت کردم. با توجه به این که سازمان وظیفه عمومی داخل برگه معافیت تحصیلی که دفتر پلیس 10+ به من دادن نوشتن که ((حداقل مدت تحصیل وی برای فراغت تا اول مهر 98 میباشد و چنانچه مشمول به تحصیل پس از آن تمایل داشته باشد از مهلت یکساله پس از اتمام تحصیل وی کسر میگردد.)) سوالم این هست که آیا من فرصت دارم یک سال پشت کنکور 99 بمونم و در کنکور 99 ثپت نام و شرکت کنم با توجه به اون جمله؟چون جست و جو هم که کردم مثل اینکه یک سال فرصت دارم چون مطمئن نیستم خواستم مشاوره بگیرم از شما و اینکه اگر فرصت دارم برای تمدید این مهلت یکساله که بتونم تو کنکور 99 ثپت نام و شرکت کنم باید چیکار کنم ؟دوباره باید معافیت تحصیلی بگیرم یا…؟ممنون میشم لطف کنید و راهنماییم کنید.
  با تشکر.

  14 شهریور 1398 در 14:31
 • امیر پاسخ

  من سال چهارم نتونستم فارغ بشم الان اومدم تو یه مدرسه بزرگسالان تو یه شهرستان دیگه.آیا دوباره باید برا معافیت تحصیلی اقدام کنم؟لطفا جواب بدید خیلی واجبه

  24 دی 1397 در 14:15
  • بهزاد عیان پور پاسخ

   سلام
   به نظام وظیفه منطقه ای که هستید مراجعه کنید. از اونجا جویا بشید

   8 بهمن 1397 در 12:57
  • Lio پاسخ

   سلام .من یک پشت کنکوری هستم
   امسال در ۲/۳ به سن ۱۸سالگی رسیدم ،بعد از اینکه امتحانات شهریورم رو دادم معافیت تحصیلی رو گرفتم ،تاریخ انتهاش ۱۳۹۹/۶/۱
   آیا میتونم سال ۹۹ بدون هیچ مشکلی بعد از کنکور وارد دانشگاه بشم ؟
   جواب لطفا …ممنونتون میشم

   17 مهر 1398 در 12:24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *