شرایط دریافت انواع ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا

شرایط دریافت انواع ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا

در این مطلب به بیان شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت انواع ویزای ایتالیا می پردازیم:

نکات مهم

توجه داشته باشید اطلاعات ذیل غیر قابل تغییر می باشند.

 • شماره گذرنامه
 • نام متقاضی
 • ایمیل متقاضی
 • شماره موبایل متقاضی
 • تاریخ تولد

– فرم درخوست ویزا می بایست به زبان انگلیسی تکمیل گردد.

– شماره پاسپورت و کلیه اطاعات مندرج در نامه تعیین وقت، می بایست دقیق و کاملا منطبق با اطلاعات مندرج در پاسپورت فرد متقاضی باشد.

– تمامی متقاضیان درخواست ویزا، ملزم به تعیین قرار ملاقات می باشند.

– تمامی اعضای خانواده ملزم به تعیین قرار ملاقات جهت درخواست ویزا در مرکز درخواست ویزا می باشند.

– توجه داشته باشید متقاضیانی که مشخصاتشان با مشخصات پاسپورت آنان همخوانی نداشته باشد پذیرفته نخواهند شد.

– متقاضیان بدون وقت قبلی پذیرفته نخواهند شد.

انواع ویزای ایتالیا

ویزای توریستی

1- فرم درخواست ویزا؛ توجه فرمایید در صفحه سوم میبایست دو امضا به همراه تاریخ میلادی و محل تکمیل فرم درج شود. (برای افراد زیر 18 سال، امضای والدین الزامی میباشد)

2- دو قطعه عکس پرسنلی 3.5×4 مربوط به 6 ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش

3- پاسپورت با اعتبار حداقل 90 روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید روادید

4- رزرواسیون هتل که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد. و یا دعوت نامه توریستی (اختیاری) به همراه کپی کارت شناسایی دعوت کننده:

 • شهروندان ایتالیایی: کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر
 • شهروندان خارجی مقیم ایتالیا: اجازه اقامت با اعتبار حداقل یک ماه از تاریخ خاتمه ویزا درخواستی

دانلود نمونه دعوت نامه ویزای توریستی

5- کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن (با مهرهای ورود و خروج)، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)

6- ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امورخارجه (فقط برای افراد زیر 18 سال که در لحظه تشکیل پرونده با یکی از والدین درخواست ویزا داده باشد)

7- ترجمه مدارک شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی. مدارک مورد قبول بسته سمت متقاضی، عبارتند از:

الف) مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت:
– آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مذکور به همراه نام ثبت شده متقاضی در آن مربوط به 3 سال اخیر
– در صورت عدم وجود آگهی تغییرات شرکت مذکور مربوط به 3 سال اخیر، شخص متقاضی موظف به ارائه گواهی معتبر از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علیرغم عدم ثبت تغییرات، میباشد .

ب)مشاغل آزاد:
– پروانه کسب معتبر/ کارت مباشرت و یا کارت بازرگانی معتبر

ج) کارمندان:
– سابقه بیمه حداقل 6 ماه اخیر یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه یا حکم کارگزینی معتبر (اختیاری: معرفی نامه)

8- مدارکی دال بر تمکن مالی فرد: پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به 3 ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و امضای بانک (اختیاری: سند ملکی)

9- ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

10- کپی بیمه مسافرتی معتبر که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

11- کپی رزرو بلیط هواپیما و یا بلیط خریداری شده

 

ویزای دانشجویی

۱- فرم درخواست ویزا؛ توجه فرمایید در صفحه سوم میبایست دو امضا به همراه تاریخ میلادی و محل تکمیل فرم درج شود. (برای افراد زیر ۱۸ سال، امضای والدین الزامی میباشد)

۲- دو قطعه عکس پرسنلی ۳٫۵×۴ مربوط به ۶ ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش

۳- پاسپورت با اعتبار حداقل ۹۰ روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید

۴- دعوت نامه برروی سربرگ دانشگاه و یا موسسه ایتالیایی دعوت کننده به همراه اطلاعات مکفی از هدف سفر

۵- رزرواسیون هتل که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

۶- کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)

۷- ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امورخارجه (فقط برای افراد زیر ۱۸ سال که در لحظه تشکیل پرونده با یکی از والدین درخواست ویزا داده باشد)

۸- ترجمه مدارک تحصیلی یا شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی:

 • گواهی اشتغال به تحصیل یا کار
 • مدارک کاری موثق اعم از: سابقه بیمه حداقل ۶ ماه اخیر و یا حکم کارگزینی معتبر

۹- مدارکی دال بر تمکن مالی فرد: پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به ۳ ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و امضای بانک (اختیاری: سند ملکی)

۱۰- ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زیان ایتالیایی یا انگلیسی

۱۱- کپی بیمه مسافرتی معتبر که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

۱۲- کپی رزرو بلیط هواپیما و یا بلیط خریداری شده

 

ویزای تحقیقاتی کوتاه مدت

۱- فرم درخواست ویزا؛ توجه فرمایید در صفحه سوم میبایست دو امضا به همراه تاریخ میلادی و محل تکمیل فرم درج شود. (برای افراد زیر ۱۸ سال، امضای والدین الزامی میباشد)

۲- دو قطعه عکس پرسنلی ۳٫۵×۴ مربوط به ۶ ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش

۳- پاسپورت با اعتبار حداقل ۹۰ روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید

۴- دعوت نامه برروی سربرگ دانشگاه و یا موسسه ایتالیایی دعوت کننده به همراه اطلاعات مکفی از هدف سفر

۵- رزرواسیون هتل که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

۶- کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)

۷- ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امورخارجه (فقط برای افراد زیر ۱۸ سال که در لحظه تشکیل پرونده با یکی از والدین درخواست ویزا داده باشد)

۸- ترجمه مدارک تحصیلی یا شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی:

 • گواهی اشتغال به تحصیل یا کار
 • مدارک کاری موثق اعم از: سابقه بیمه حداقل ۶ ماه اخیر و یا حکم کارگزینی معتبر

۹- مدارکی دال بر تمکن مالی فرد: پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به ۳ ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و امضای بانک (اختیاری: سند ملکی)

۱۰- ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زیان ایتالیایی یا انگلیسی

۱۱- کپی بیمه مسافرتی معتبر که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

۱۲- کپی رزرو بلیط هواپیما و یا بلیط خریداری شده

 

ویزای تجاری

۱- فرم درخواست ویزا؛ توجه فرمایید در صفحه سوم میبایست دو امضا به همراه تاریخ میلادی و محل تکمیل فرم درج شود.

۲- دو قطعه عکس پرسنلی ۳٫۵×۴ مربوط به ۶ ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش

۳- پاسپورت با اعتبار حداقل ۹۰ روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید

۴- دعوت نامه تجاری بر روی سربرگ شرکت ایتالیایی به همراه کپی کارت شناسایی دعوت کننده و گواهی ثبت شرکت ایتالیایی در اتاق بازرگانی (تحت عنوان Visura Camerale ) .مدرک مذکور باید مربوط به 6 ماه اخیر باشد.

دانلود نمونه دعوت نامه ویزای تجاری

اختیاری: مدارکی دال بر وجود معاملات تجاری حقیقی با شرکت ایتالیایی (از جمله بازگشایی اعتبار نامه، پروفرما، پیشنهاد قیمت، قرارداد و غیره)

۵- رزرواسیون هتل که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد. (به غیر از مواردی که در دعوت نامه قید شده باشد)

۶- کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)

۷- اصل معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت/ سازمان ایرانی محل اشتغال متقاضی

۸- مدارکی دال بر وجود و فعالیت شرکت ایرانی به همراه ترجمه رسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی. مدارک مورد قبول بسته به نوع شرکت و سمت متقاضی، عبارتند از:
الف) مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت:
– روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت به همراه نام ثبت شده متقاضی در آن
– آگهی تغییرات شرکت ایرانی
– در صورت عدم وجود آگهی تغییرات شرکت مذکور مربوط به 3 سال اخیر، شخص متقاضی موظف به ارائه گواهی معتبر از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علیرغم عدم ثبت تغییرات، میباشد .

ب) مشاغل آزاد:
– پروانه کسب معتبر/ کارت مباشرت و یا کارت بازرگانی معتبر

ج) کارمندان:
– سابقه بیمه حداقل 6 ماه اخیر یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه یا حکم کارگزینی معتبر
– در ضمن کارمندان موظف به ارائه مدارک مربوطه مبنی بر فعالیت شرکت ایرانی (آگهی تأسیس و تغییرات) میباشند.

۹- مدارکی دال بر تمکن مالی فرد: پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به ۳ ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و امضای بانک (اختیاری: سند ملکی)

۱۰- ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زیان ایتالیایی یا انگلیسی

۱۱- کپی بیمه مسافرتی معتبر که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.

۱۲- کپی رزرو بلیط هواپیما و یا بلیط خریداری شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *