آرشیو دسته بندی: "ارمنستان"

تحصیل پزشکی در ارمنستان

تحصیل پزشکی در ارمنستان

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 10,964 بدون دیدگاه

تحصیل پزشکی در ارمنستان با توجه به همسایگی این کشور با ایران و سهولت رفت و آمد به آن، مورد…

تحصیل در ارمنستان

تحصیل در ارمنستان

۱۸ آبان ۱۳۹۷ 3,192 ۶۹ دیدگاه

جمهوری ارمنستان کشوری مستقل، دموکرات و دارای ۴ میلیون نفر جمعیت است که با گرجستان، ایران، ترکیه و آذربایجان همسایه است….