بورسیه تحصیلی چین (قسمت اول)

بورسیه تحصیلی چین (قسمت اول)

بورسیه تحصیلی چین

در راستای اطلاع رسانی دقیق برای متقاضیان تحصیل در چین قصد داریم به بررسی اطلاعات مربوط به بورسیه تحصیلی چین در چند قسمت بپردازیم، با ما در قسمت اول همراه باشید:

انواع بورسیه تحصیلی چین چیست؟ چه زمانی و کجا می توانم اقدام کنم؟

معمولاً بورسیه تحصیلی چین بین ماه های ژانویه و اوایل ماه آوریل ارائه می شود. شما باید درخواست و مدارک خود را قبل از اتمام مهلت مقرر به نمایندگی های تعیین شده ارسال کنید. در جدول زیر زمان و جایی که باید برنامه خود را به آن ارسال کنید برای شما نمایش داده  شده است:

برنامه کمک هزینه تحصیلی زمان درخواست مقصد ارسال مدارک مقطع بورسیه پوشش بورسیه تحصیلی
برنامه دوجانبه  

 

 

 

 

 

 

ژانویه تا اوایل ماه آوریل(لطفا برای آگاهی از مهلت هر یک از برنامه ها با سازمان دریافت کننده بورسیه تماس بگیرید)

 

اعزام مسئولان متقاضی در کشور خود  کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دانشمندان عمومی

محققان ارشد

بورسیه تحصیلی کامل و یا بورسیه تحصیلی جزئی
برنامه دانشگاه چینی دانشگاه تعیین شده چینی کارشناسی ارشد

دکترا

بورسیه تحصیلی کامل
برنامه دیوار چین کمیسیون ملی یونسکو در کشور درخواست دهنده دانشمندان عمومی

محققان ارشد

بورسیه تحصیلی کامل
برنامه اتحادیه اروپا دفتر آموزش و پرورش و فرهنگ، ماموریت از روابط عمومی چین به اتحادیه اروپا کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

پژوهشگران عمومی

محققان ارشد

بورسیه تحصیلی کامل
برنامه AUN دبیرخانه AUN کارشناسی ارشد

دکترا

بورسیه تحصیلی کامل
برنامه PIF دبیرخانه PIF کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

محققان ارشد

بورسیه تحصیلی کامل
برنامه WMO دبیرخانه WMO  کارشناسی

کارشناسی ارشد رشته های هواشناسی، هیدرولوژی و نظارت و مدیرین منابع آبی

بورسیه تحصیلی کامل

مراحل استفاده از بورس تحصیلی دولت چین چیست؟

  • مشورت با مسئولان اعزام برای دریافت جزئیات بورسیه تحصیلی و ارسال مدارک مورد نیاز به سازمان های دریافت کننده بورسیه.
  • تماس با دانشگاه های چین برای دریافت نامه قبل از پذیرش، که توسط مسئولان اعزام، برای بورسیه تحصیلی توصیه شده اند.متقاضیان بدون نامه پذیرش ممکن است توسط یک دانشگاه دیگر به غیر از دانشگاه هدف خود به خدمت گرفته شوند.
  • ثبت نام و ارسال درخواست آنلاین در سیستم CSC برای دانشجویان بین المللی و چاپ یک کپی از فرم تکمیل شده برای کمک هزینه تحصیلی دولت چین، در هنگام ورود به نرم افزار آنلاین از درستی شماره سازمان دریافت کننده بورسیه مطمئن شوید (این شماره را میتوانید هنگامی که به عنوان یک متقاضی به یکی از سازمان های دریافت کننده بورسیه معرفی شدید دریافت نمایید).
  • ارسال مدارک لازم (پیوست نامه قبل از پذیرش خود در صورت موجود بودن) به سازمان خاص دریافت کننده. اسناد ناقص رد خواهند شد.
  1.  تقاضا نامه های دارای نامه قبل از پذیرش، برای تایید به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد.
  2. تقاضا نامه های بدون نامه پیش پذیرش بر اساس تشخیص CSC به دانشگاه های تعیین شده ارسال خواهد شد.
  • برای آگاهی از نتیجه ارسال شده توسط CSC در اواخر ماه جولای با سازمان مربوطه تماس بگیرید.