برچسب: آزمونهای بین المللی

معرفی آزمون SAT

آزمون (SAT (Scholastic Aptitude Test پیش نیاز اخذ پذیرش در رشته های غیر پزشکی (در مقطع لیسانس) برای برخی از دانشگاه ها…

آخرین به روزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

معرفی آزمون GRE

(GRE (Graduate Records Examination یک آزمون بین المللی برای سنجش توانایی علمی متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می…

آخرین به روزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷