برچسب: وزارت بهداشت

آزمون ملی دندانپزشکی

در راستای اجرای بند ۲-۳-۹ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورای عالی ارزشیابی (به عنوان…

آخرین به روزرسانی: ۱۸ آبان ۱۳۹۷

آزمون ملی پزشکی عمومی

در راستای اجرای بند ۲-۳-۹ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورایعالی ارزشیابی (به عنوان مرجع…

آخرین به روزرسانی: ۱۸ آبان ۱۳۹۷