مدارك و شرایط متقاضیان دریافت ارز تحصیلی

مدارك و شرایط متقاضیان دریافت ارز تحصیلی دانشجویان

ارز دانشجویی

در این مطلب به بررسی شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت ارز تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاي معتبر خارج از کشور می پردازیم.

منبع: مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت

 • معتبر بودن دانشگاه از نظر وزارت بهداشت
 • دیپلم متوسطه در رشته علوم تجربی یا ریاضی- فیزیک
 • گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی در رشته علوم تجربی یا ریاضی- فیزیک

تبصره 1 : دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاي معتبر مشروط ( در لیست دانشگاههاي مورد تایید 2016 و قبل از آن) بایست داراي دیپلم متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی – سال تحصیلی 17 در رشته هاي علوم تجربی یا ریاضی- فیزیک با مجموع میانگین معدل 16 به بالا باشند به شرط اینکه هر یک از معدل ها کمتر از 14 نباشد.

تبصره 2 : جهت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و بالاتر) ارائه مدرك دانشگاهی مقطع قبلی الزامیست.

 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت براي دانشجویان ذکور یا برگه معافیت تحصیلی براي مشمولین
 • تصویر اقامت دانشجویی
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر صفحات اول و دوم گذرنامه
 • تبصره: در گذرنامه لازم است محل اقامت دانشجو در کشور ایران قید شده باشد
 • گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاري با ذکر رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی و طول دوره با تایید سفارت.

تبصره: دانشجویان میبایست گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی شهریه و ریز نمرات و سایر مدارك خواسته شده خود را جهت تائید سفارت یا سرکنسولگري در “سامانه تاك وزارت امور خارجه” اسکن کرده و کد رهگیري دریافت کنند. سپس چند روز بعد مجدداً وارد سامانه تاك قسمت “بررسی صحت مدارك” شده، کد رهگیري و کد ملی خود را وارد نمایند. در صورتیکه سفارت گواهی را تائید کرده باشد تائید سفارت روي گواهی حک خواهد شد. با دریافت گواهی از سامانه تاك، وارد سایت مرکز خدمات آموزشی، سامانه تسهیلات ارزي و غیر ارزي شده و گواهی خود را بارگذاري نمایند.

 •  اسکن مدرك I2O -10 در خصوص دانشجویانی که در کشور آمریکا شاغل به تحصیل می باشند
 • گواهی کالج و ریز نمرات آن، براي دانشگاههایی که قبل از ورود به دانشگاه داراي دوره کالج میباشند